Η δέσμευσή μας για προσβασιμότητα στον Ιστό

Η Medtronic δεσμεύεται να παρέχει έναν ιστότοπο ο οποίος είναι προσβάσιμος για όλα τα άτομα με αναπηρία. Για τον σκοπό αυτό, αναζητούμε καθοδήγηση από τα πρότυπα των Κατευθυντήριων Οδηγιών Προσβασιμότητας του Περιεχομένου Ιστού (WCAG: World Wide Web Consortium’s Web Content Accessibility Guidelines), έκδοση 2.0, επίπεδο AA (WCAG 2.0 AA). Δίνουμε προτεραιότητα, αντιμετωπίζουμε, διορθώνουμε και εξασφαλίζουμε ότι τα προβλήματα επιλύονται προκειμένου να υποστηρίξουμε τη δέσμευσή μας για προσβασιμότητα όλων των ατόμων με αναπηρία.

Οι προσπάθειές μας είναι ένα συνεχόμενο έργο σε εξέλιξη καθώς ο ιστότοπός μας αναπτύσσεται και αλλάζει. Οι υποδείξεις σας σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα προσβασιμότητας μπορεί να αντιμετωπίσετε είναι ευπρόσδεκτες, και ευχαρίστως θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να το αντιμετωπίσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα προσβασιμότητας. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας και τη φύση του προβλήματος.