Δήλωση για cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Εάν συμφωνείτε, θα χρησιμοποιηθούν επίσης cookies ανάλυσης για βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Διαβάστε την πολιτική για τα cookies ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

Τοποθεσία

Επιλέξτε την τοποθεσία της χειρουργικής διαδικασίας σας

Έκτακτο ιατρικό περιστατικό

Εάν υφίσταται έκτακτο ιατρικό περιστατικό, επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο ιατρικής περίθαλψης.

Καθοδήγηση κατά την αναζήτηση:

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:  Όπου οι πληροφορίες εμφυτευμάτων ασθενών δεν είναι ορατές, είτε δεν έχουν εφαρμογή είτε δεν έχουν εγκριθεί στη γεωγραφική περιοχή σας.

Μόλις βρείτε τις πληροφορίες, διαβάστε τις για να βεβαιωθείτε ότι αφορούν τη συσκευή σας.

Τα έγγραφα υπόκεινται σε αλλαγές. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο ιατρικής περίθαλψης για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:

  • Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν είστε βέβαιοι για τις πληροφορίες που πρέπει να εισαγάγετε στο πεδίο αναζήτησης ή για το ποιο έγγραφο να επιλέξετε μετά από την αναζήτηση. Οι εσφαλμένες επιλογές θα σας δώσουν εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας.
  • Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες για τη συσκευή σας ή εάν αυτές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Δεν περιλαμβάνονται έγγραφα για όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο.
  • Εάν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου.