POGOJI ZA UPORABO

POMEMBNO PRAVNO OBVESTILO: SKRBNO PREBERITE TE POGOJE ZA UPORABO.

Ti pogoji za uporabo opisujejo pravila za obiskovalce naslednjih spletnih mest elektronskih priročnikov Medtronic (skupaj »to spletno mesto«).

Dostop do katerega koli dela tega spletnega mesta pomeni, da v celoti sprejemate te pogoje za uporabo. Če ne sprejemate teh pogojev za uporabo, tega spletnega mesta ne uporabljajte in spletno mesto takoj zapustite.

To spletno mesto ima v lasti in upravlja Medtronic. Medtronic je ime, ki ga uporabljamo za naše celotno poslovanje, vključno s hčerinskimi družbami in podružnicami, kot sta Covidien in Medtronic Minimed. Ko uporabljamo besedi mi ali naš, to pomeni Medtronic. Medtronic upravlja tudi druga spletna mesta. Ti pogoji uporabe veljajo samo za to spletno mesto in ne veljajo za nobeno od naših drugih spletnih mest. Ko obiščete druga spletna mesta Medtronic, si oglejte pogoje za uporabo, objavljene na njih.

Ti pogoji za uporabo so bili nazadnje posodobljeni 30. aprila 2019. Te pogoje za uporabo lahko kadar koli spremenimo. Pogoje za uporabo si oglejte ob vsakem obisku spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta sprejemate najnovejšo različico pogojev za uporabo.

O INFORMACIJAH NA TEM SPLETNEM MESTU

TO SPLETNO MESTO NE PODAJA ZDRAVSTVENIH NASVETOV. ČE MENITE, DA POTREBUJETE NUJNO MEDICINSKO POMOČ, TAKOJ POKLIČITE SVOJEGA ZDRAVNIKA ALI IZVAJALCA NUJNE POMOČI.

Informacije na tem spletnem mestu so le informacije splošne narave. Informacije, ki jih preberete na tem spletnem mestu, ne morejo nadomestiti odnosa, ki ga imate z zdravnikom in njihov namen ni, da bi na kakršen koli način vplivali na ta odnos. Medtronic ne izvaja zdravstvene dejavnosti ali zagotavlja zdravstvenih storitev ali nasvetov, informacije na tem spletnem mestu pa se ne smejo šteti za zdravstveni nasvet. Zmeraj se morate pogovoriti z zdravnikom za diagnozo in zdravljenje.

Zdravstvene informacije se hitro spreminjajo. Zato je zmeraj najbolje, da vam informacije potrdi vaš zdravnik.

To spletno mesto financira in upravlja družba Medtronic. To spletno mesto lahko vključuje informacije o izdelkih, ki niso na voljo v vaši regiji ali državi. Glejte za vašo regijo ali državo odobrene oznake na izdelku in indikacije za uporabo. Vsebina glede specifičnih izdelkov Medtronic je predvidena za uporabnike in trge s pooblastilom za uporabo.

NAŠE AVTORSKE PRAVICE IN BLAGOVNA ZNAMKA

Vsebina na tem spletnem mestu pripada ali je licencirana nam. Vsebino varuje zakonodaja o avtorskih pravicah v Združenih državah Amerike, državah Evropske unije in drugih državah. Obstajajo pomembna pravila glede kopiranja te vsebine. Vsebino na tem spletnem mestu lahko pošljete po e-pošti, prenesete ali natisnete kopije, toda samo za osebno, nekomercialno uporabo (razen kjer zakon dopušča izjemo, kot je poštena uporaba). Pri pošiljanju te vsebine po e-pošti, prenosu ali tiskanju vsebine s tega spletnega mesta se ne sme spremeniti nobenih dokumentov ali povezanih slik na tem spletnem mestu ali se jih uporabiti ločeno od katerih koli spremnih besedil, vključiti pa morate tudi vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila, ki so v vsebini, vključno z obvestilom o avtorskih pravicah na dnu strani.

V lasti imamo tudi imena, ki jih uporabljamo za naše izdelke in storitve na tem spletnem mestu, ta imena pa varuje zakonodaja o blagovnih znamkah v Združenih državah Amerike, državah Evropske unije in drugih državah. Omenjamo lahko tudi blagovne znamke v lasti tretjih oseb, ki jih varuje zakonodaja o blagovnih znamkah v Združenih državah Amerike, državah Evropske unije in drugih državah.

Znak ® za katerim koli imenom na spletnem mestu pomeni, da je blagovna znamka registrirana v ZDA in/ali drugih državah.

Obstajajo lahko posebna pravila za uporabo vsebine, zagotovljene na določenih delih tega spletnega mesta. Ta posebna pravila bodo dana na voljo poleg vsebine.

Za namene tega pravnega obvestila je prepovedana kakršna koli uporaba izvlečkov s tega spletnega mesta, razen v skladu s temi pogoji za uporabo. Če uporabite vsebino ali blagovne znamke na tem spletnem mestu na način, ki ni jasno dovoljen s temi pogoji za uporabo, kršite dogovor z nami ter lahko kršite zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ali drugo zakonodajo. V tem primeru se vam samodejno prekliče dovoljenje za uporabo tega spletnega mesta. V primeru preklica dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta morate takoj uničiti vse prenesene ali natisnjene izvlečke s tega spletnega mesta. Pravica do vsebine ostaja pri nas ali pri avtorjih vsebine, vsebovane na tem spletnem mestu. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane.

POVEZAVE DO TEGA SPLETNEGA MESTA IN UPORABA LOGOTIPA ALI BLAGOVNIH ZNAMK DRUŽBE MEDTRONIC

S tem se vam podeljuje neizključno, omejeno in preklicno dovoljenje, da ustvarite povezave do tega spletnega mesta. Družba Medtronic si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče to dovoljenje na splošno ali vašo pravico do uporabe določenih povezav. Če družba Medtronic prekliče to dovoljenje, se strinjate, da boste takoj odstranili in onemogočili kakršne koli in vse povezave do tega spletnega mesta.

Strinjate se, da povezave do tega spletnega mesta ne boste predstavili na način, ki je povezan z oglaševanjem, ali je videti kot podpora kateri koli organizaciji, izdelku ali storitvi. Strinjate se, da povezava ne bo prikazana na spletnem mestu, ki bi jo lahko razumna oseba smatrala za opolzko, obrekovalno, nadlegovalno, skrajno žaljivo, zlonamerno, sporno, ali na spletnem mestu, ki krši pravice intelektualne lastnine ali druge pravice katere koli druge osebe ter ki drugače ni skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Pod nobenimi okoliščinami ne smete »okviriti« tega spletnega ali katere koli njegove vsebine ali kopirati delov tega spletnega mesta v strežnik. Strinjate se, da ne boste brez našega predhodnega pisnega dovoljenja na noben način prikazovali ali uporabljali logotipa ali blagovne znamke družbe Medtronic. Strinjate se tudi, da ne boste ustvarjali povezav s spletnega mesta, ki ni v vaši lasti, in da ne boste napačno predstavljali svojega odnosa z družbo Medtronic niti ne boste predstavljali katerih koli drugih napačnih informacij o družbi.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest, ki jih ne upravlja Medtronic. Te povezave zagotavljamo, da je vam lažje, toda ne pregledujemo, nadzorujemo ali spremljamo vsebin na nobenih drugih spletnih mestih. Nismo odgovorni za delovanje tistih spletnih mest ali vaše poslovne transakcije z njimi. Vaša uporaba drugih spletnih mest je predmet pogojev za uporabo tistih spletnih mest, vključno s pravilniki o zasebnosti in pravilniki o avtorskih pravicah tistih spletnih mest.

POVEZAVE NA TEM SPLETNEM MESTU LAHKO VODIJO DO SPLETNIH MEST, KI VSEBUJEJO INFORMACIJE O UPORABI IZDELKOV ALI TERAPIJ MEDTRONIC, KI NISO BILE ODOBRENE V DRŽAVI, KJER PREBIVATE. DRUŽBA MEDTRONIC NE NADZORUJE ALI PODPIRA ALI PODAJA KAKRŠNIH KOLI NAVEDB O KAKRŠNEM KOLI GRADIVU NA NJIH ALI KAKRŠNIH KOLI REZULTATIH, KI SO LAHKO PRIDOBLJENI Z UPORABO KAKRŠNIH KOLI POVEZAV NA TEM SPLETNEM MESTU. ČE SE ODLOČITE, DA BOSTE DOSTOPILI DO KATERIH KOLI SPLETNIH MEST TRETJIH OSEB, KATERIH POVEZAVE VODIJO DO TEGA SPLETNEGA MESTA, TO DELATE POVSEM NA LASTNO ODGOVORNOST.

VAŠE POVRATNE INFORMACIJE, KOMENTARJI IN PREDLOGI

Čeprav smo veseli prejema povratnih informacij, komentarjev in predlogov od obiskovalcev tega spletnega mesta, pa upoštevajte, da se kakršni koli podatki, ki jih pošljete prek tega spletnega mesta (razen osebni podatki), smatrajo za neosebne, nezaupne in nelastniške. Če nam pošljete osebne podatke z uporabo tega spletnega mesta, je obdelava takih osebnih podatkov s strani družbe Medtronic predmet naše izjave o zasebnosti. Medtronic ima pravico, da kopira, razkrije, distribuira, vključi ali drugače uporabi informacije, koncepte, strokovno znanje ali tehnike, podatke, slike, zvoke, vsebino in druge vsebovane elemente, ki so nam poslani prek tega spletnega mesta, za kakršne koli in vse komercialne ali nekomercialne namene. S tem družbi Medtronic podeljujete neomejeno, brezplačno, nepreklicno dovoljenje za njihovo uporabo, reprodukcijo, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, širjenje in distribuiranje s kakršnim koli sredstvom ter se strinjate, da ima družba Medtronic pravico do njihove uporabe za kateri koli namen. Medtronic nima nobenih obveznosti, kar zadeva poslano gradivo, ki ni osebno.

Prepovedano vam je na to spletno mesto ali z njega objaviti ali posredovati kakršno koli gradivo, ki je grozilno, sramotilno, obsceno, nespodobno, puntarsko, žaljivo, pornografsko, nedostojno, zmožno spodbujati rasno nestrpnost, diskriminatorno, grozeče, škandalozno, podžigajoče, blasfemično, kršeče zaupanje, kršeče zasebnost ali ki bi lahko povzročilo nevšečnost, nadlegovanje ali neprijetnost. Prav tako vam je prepovedano na to spletno mesto ali z njega objaviti ali posredovati kakršno koli gradivo, za katerega niste pridobili vsa potrebna dovoljenja in/ali odobritve ali ki pomeni ali spodbuja ravnanje, ki bi se lahko smatralo kot kaznivo dejanje, ki bi lahko bilo vzrok za civilno odškodninsko odgovornost ali je drugače v nasprotju z zakonodajo v ali krši pravice katere koli tretje osebe v Združenih državah Amerike, državah Evropske unije ali kateri koli drugi državi sveta. Ne smete objaviti ali posredovati kakršnega koli gradiva, ki je tehnično škodljivo (vključujoč brez omejitev računalniške viruse, logične bombe, trojanske konje, črve, škodljive komponente, pokvarjene podatke ali drugo zlonamerno programsko opremo ali škodljive podatke). Ne smete povratno prevajati, izvajati obratnega inženirstva za ali povratno zbirati nobenega dela spletnega mesta ali njegovih vsebin ali katere koli programske opreme, ki se uporablja v povezavi s spletnim mestom. Strinjate se, da ne boste zlorabili tega spletnega mesta z vdiranjem v sistem ali pošiljanjem ali distribuiranjem množičnih neželenih vsiljenih e-poštnih sporočil ali drugih sporočil, verižnih pisem ali kako drugače z interakcijo z ali z oviranjem storitve ali omrežij, prek katerih imate dostop. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati za kakršne koli komercialne, dobičkonosne ali poprodajne namene, vključno s sistematično ekstrakcijo in/ali ponovno uporabo katerega koli dela vsebine storitve ali spletnega mesta. Družba Medtronic bo v celoti sodelovala s kakršnimi koli organi kazenskega pregona ali sodnim nalogom, ki zahteva ali naroča družbi Medtronic, da naj razkrije identiteto ali locira kogar koli, ki objavlja kakršna koli gradiva, ki kršijo te pogoje za uporabo.

BREZ JAMSTEV. VSA VSEBINA NA TEM SPLETNEM MESTU VAM JE ZAGOTOVLJENA NA PODLAGI »KOT JE«, »KOT RAZPOLOŽLJIVO«. MEDTRONIC S TEM ZAVRAČA VSA JAMSTVA KAKŠNIH KOLI VRST, BODISI IZRECNA ALI IMPLICITNA, PREDPISANA ALI DRUGAČNA. MEDTRONIC NE PODAJA IZJAV ALI JAMSTEV, DA BO UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA NEPREKINJENA IN BREZ NAPAK. VI STE ODGOVORNI ZA SPREJETJE VSEH POTREBNIH PREVIDNOSTNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE, DA JE KAKRŠNA KOLI VSEBINA, KI JO PRIDOBITE S TEGA SPLETNEGA MESTA BREZ VIRUSOV IN KAKRŠNE KOLI DRUGE POTENCIALNO DESTRUKTIVNE KODE. MEDTRONIC IZKLJUČUJE VSE IZJAVE, JAMSTVA, POGOJE IN DRUGA DOLOČILA (VKLJUČUJOČ BREZ OMEJITEV POGOJE, IMPLICIRANE Z ZAKONODAJO, ZA ZADOVOLJIVO KAKOVOST, PRIMERNOST ZA NAMEN TER UPORABO RAZUMNE SKRBNOSTI IN USPOSOBLJENOSTI), KI BI LAHKO, ČE NE BI BILO TEGA PRAVNEGA OBVESTILA, IMELI VPLIV V POVEZAVI S TEM SPLETNIM MESTOM. STRINJATE SE TUDI, DA BOSTE DRUŽBO MEDTRONIC V CELOTI ODŠKODOVALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NASTANE ZARADI KRŠITVE TEH POGOJEV ZA UPORABO.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. STRINJATE SE, DA V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NITI DRUŽBA MEDTRONIC NITI KATERA KOLI OSEBA ALI PODJETJE, POVEZANO Z DRUŽBO MEDTRONIC NI ODGOVORNO ZA NIKAKRŠNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI LAHKO NASTANE ZA VAS ALI TRETJO OSEBO ZARADI VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI REZULTATOV IN VSEBINE NA TEM SPLETNEM MESTU ALI KATEREM KOLI SPLETNEM MESTU, KI POVEZUJE DO TEGA SPLETNEGA MESTA. TA OMEJITEV VELJA ZA VSE ZAHTEVKE, IZHAJAJOČE V KAKRŠNI KOLI OBLIKI IN VKLJUČUJOČE BREZ OMEJITEV ZAHTEVKE, KI TEMELJIJO NA JAMSTVU, POGODBI, ŠKODNEM DEJANJU, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI IN KAKRŠNI KOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI. TA OMEJITEV JE V KORIST DRUŽBE MEDTRONIC, NJENIH USLUŽBENCEV, DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH, POSREDNIKOV IN DOBAVITELJEV, OMENJENIH NA TEM SPLETNEM MESTU. TA OMEJITEV SE UPORABLJA ZA VSE VRSTE IZGUB, IZHAJAJOČE V KAKRŠNI KOLI OBLIKI IN VKLJUČUJOČE, BREZ OMEJITEV, NEPOSREDNO ALI POSREDNO (VKLJUČNO IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKA ALI POSLOVANJA ALI IZGUBO PRILOŽNOSTI), POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, EKSEMPLARIČNO IN KAZENSKO ODŠKODNINO, SMRT ALI OSEBNO POŠKODBO, KI JE BILA POVZROČENA DRUGAČE KOT Z NAŠO MALOMARNOSTJO (KOT TA IZRAZ DEFINIRA AKT O NEDOVOLJENIH POGOJIH V POGODBAH IZ LETA 1977 ALI ENAKOVREDNI LOKALNI ZAKON ZA GEOGRAFSKA OBMOČJA ZUNAJ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE) ALI ODŠKODNINO, KI IZHAJA IZ IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA. NIČ V TEM PRAVNEM OBVESTILU NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE MEDTRONIC ZA PREVARO ALI ZAVAJAJOČE PRIKAZOVANJE GLEDE TEMELJNIH ZADEV ALI KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI, KI NE MORE BITI IZKLJUČENA ALI OMEJENA PO VELJAVNI ZAKONODAJI.

DRUGE DOLOČBE GLEDE UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA

Poleg določb v teh pogojih za uporabo in izjavi o zasebnosti morda za vas veljajo dodatni pogoji pri dostopanju do določenih storitev ali vsebine na določenih delih tega spletnega mesta, na primer pri sledenju povezavi s tega spletnega mesta. Preberite našo izjavo o zasebnosti, kjer izveste, kako varujemo in uporabljamo informacije, ki jih zberemo prek tega spletnega mesta.

Če kršite te pogoje uporabe ali izjavo o zasebnosti in pri tem škodujete drugim, se strinjate, da boste družbo Medtronic odvezali vse odgovornosti za to škodo.

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da so za vsak spor z družbo Medtronic ali spor, ki se kakor koli nanaša na vašo uporabo tega spletnega mesta, pristojna le državna in zvezna sodišča v zvezni državi Minnesota v ZDA, razen kjer je pristojnost določena z veljavno zakonodajo. Strinjate se in soglašate tudi z izvajanjem osebne pristojnosti na teh sodiščih v povezavi z vsakim sporom, ki vključuje Medtronic ali njegove podružnice, zaposlene, uslužbence, direktorje, posrednike ali dobavitelje. Te pogoje za uporabo urejajo zakoni v zvezni državi Minnesota v ZDA, razen kjer je pristojnost določena z veljavno zakonodajo.

VPRAŠANJA, KOMENTARJI IN OBVESTILA

Družba Medtronic vam lahko pošlje obvestilo po elektronski pošti, objavi splošno obvestilo na tem spletnem mestu ali pa vam po pošti pošlje pisno sporočilo na vaš naslov, ki ga ima družba Medtronic zabeleženega. Vi lahko družbi Medtronic pošljete obvestilo prek naslednjih kontaktnih informacij:

Združene države Amerike:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Brezplačna telefonska številka: 800-633-8766
Po vsem svetu: +1 763 514 4000

Kanada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Canada)
Brezplačna telefonska številka: (800) 268-5346

Evropa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel.: +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Kitajska:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel.: +86 21 2032 5888

Azijsko-pacifiška regija

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Bližnji vzhod in Afrika:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Latinska Amerika

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Nazadnje posodobljeno: 30. aprila 2019