MEDTRONIC EMANUALS BIBLIOTEKER - ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Medtronic bestræber sig på at bevare din tillid ved at beskytte dine personlige oplysninger. Vi bestræber os på at sikre, at dit privatliv respekteres, og at dine personlige oplysninger håndteres på en transparent og lovlig måde. Alle personlige oplysninger, som du giver, vil kun blive anvendt i overensstemmelse med denne Erklæring om brug af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse denne Erklæring om brug af personlige oplysninger grundigt.

Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger fortæller dig, hvordan vi beskytter og anvender oplysninger, som vi indsamler fra dig, når du navigerer gennem eManuals bibliotekerne.

Hvis du ikke accepterer denne Erklæring om brug af personlige oplysninger, bedes du undlade at give dine personlige oplysninger og stoppe med at bruge websiderne. Hvis du beslutter ikke at indtaste dine personlige oplysninger, er Medtronic ikke i stand til på anmodning at forsyne dig med printede kopier af dine manualer.

Denne Erklæring om brug af personlige oplysninger blev senest revideret den 30. april 2019. Medtronic kan ændre Erklæring om brug af personlige oplysninger på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til Erklæring om brug af personlige oplysninger, vil vi skrive en meddelelse på websiden.

INDLEDNING

Når vi bruger ordene "vi" eller "vores" refererer vi til Medtronic. Når vi bruger ordet "du" eller "din" refererer vi til brugeren (sundhedspersonale, læge, patient, plejer eller anden tilsigtet bruger af bibliotekerne)

De følgende eManuals biblioteker er inden for anvendelsesområdet af denne Erklæring om brug af personlige oplysninger:

HVAD ER PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Personlige oplysninger er oplysninger, der bearbejdes via websiden, og som kan identificere dig specifikt. Personlige oplysninger, som indsamles på eManuals-siderne omfatter bl.a.:

HVORDAN INDSAMLER OG BEARBEJDER EMANUALS BIBLIOTEKERNE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

eManuals bibliotekerne indsamler dine personlige oplysninger gennem formularen til forsendelsesadressen.

Personlige oplysninger, der er indsamlet på denne webside, bliver kun anvendt til at opfylde din anmodning om at sende en printet kopi af de ønskede håndbøger til dig. De vil ikke blive brugt til at identificere dig yderligere eller til at oprette en brugerprofil baseret på den håndbog eller det produkt, som du har anmodet om. Dine personlige oplysninger bliver gemt så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det givne formål og vil kun blive bevaret ud over denne periode, i det nødvendige omfang for at kunne leve op til lovbestemte forpligtelser til arkivering, og for at gøre os i stand til at forsvare vores lovmæssige rettigheder i overensstemmelse med vores dataopbevaringspolitik. Kontakt os for yderligere oplysninger om vores dataopbevaringspolitik.

Hvis du ønsker, at forsendelsesformularen skal autoudfyldes med dine oplysninger ved fremtidige besøg, har du mulighed for at acceptere en cookie, der tillader dine personlige oplysninger at blive bevaret til fremtidige ordrer af print, baseret på din accept til dette formål. For yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, se vores Cookie-politik.

De personlige oplysninger, der indsamles af eManuals-siderne, opbevares i Amerikas Forenede Stater (USA) under Medtronic, Inc. som legal entitet.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com

DELER MEDTRONIC PERSONLIGE OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER?

Medtronic deler oplysningerne, der er indsamlet fra denne formular, med vores printleverandør (R.R. Donnelly) gennem en sikker, krypteret dataforbindelse. Denne leverandør har kun tilladelse til at anvende de personlige oplysninger med det formål at opfylde din anmodning om at sende de pågældende håndbøger til dig. Afhængigt af gældende lovgivning kan vi også have grund til at afsløre dine personlige oplysninger, hvis det er krævet af os for at leve op til lovgivning, reguleringer, retskendelser, lovmæssige eller regeringsforespørgsler. I det usandsynlige tilfælde, at dele eller hele vores virksomhed opkøbes af en tredjepart, vil dine oplysninger blive overført til den nye virksomhedsejer i det omfang, det er relevant for den pågældende forretning, og passende sikkerhedsforhold er til stede.

HVORDAN ANVENDER EMANUALS BIBLIOTEKERS COOKIES?

Vi kan placere en tekstfil, som kaldes en cookie, i browserfilerne på din computer, når du besøger siden. Cookien kan blive lagret i din computers harddrive. eManuals bibliotekerne anvender cookies til forskellige formål. Nogle af disse cookies er nødvendige for sidernes funktion, mens andre anvendes til at støtte sidens funktion og til at give analysedata om brugen af siden, hvilket understøtter strategiske beslutninger og fremtidige forbedringer af platformen. Når det er påkrævet af loven, anmoder vi om din accept, inden vi placerer cookies. Se vores eManual bibliotekers Cookie-politik for yderligere oplysninger.

SIKKERHED

Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysningers sikkerhed og fortrolighed. For at forhindre utilsigtet eller ulovlig destruktion, ændring, uautoriseret adgang eller videregivelse af dine personlige oplysninger, anvender vi passende tekniske og organisatoriske metoder til at beskytte og sikre alle de personlige oplysninger, som vi bearbejder.

Vi informerer dig og/eller de relevante tilsynsførende myndigheder med det samme, hvis uautoriseret videregivelse af personlige oplysninger nødvendiggør sådan en meddelelse.

DINE PERSONLIGE RETTIGHEDER OG HVORDAN DU KONTAKTER MEDTRONIC

I de fleste tilfælde har du ret til at få adgang til dine personlige oplysninger på et hvilket som helt tidspunkt. Medtronic tager rimelige forholdsregler for at at sikre, at alle oplysninger om dig er opdaterede, præcise, relevante, ikke vildledende og komplette. Hvis du ønsker at anmode om, få adgang til eller korrigere dine personlige oplysninger, eller hvis du har nogen spørgsmål om denne politik, bedes du kontakte fortrolighedsmedarbejder hos Medtronic på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com og give en komplet beskrivelse af anmodningen. Vi vil besvare din forespørgsel om at få adgang til at korrigere dine personlige oplysninger inden for en rimelig tidsfrist.

Det er gratis at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, men vi kan bede dig om at dække rimelige omkostninger i forbindelse med din adgang (så som omkostninger ved fotokopiering).

Der er nogle omstændigheder, hvorunder vi ikke er forpligtede til at give dig adgang til dine personlige oplysninger. Medtronic vil muligvis ikke imødekomme en anmodning om at give adgang til, ændre eller slette personlige oplysninger, hvis dette ville bryde en lov eller eller lovmæssigt krav eller gøre oplysningerne ukorrekte. Hvis der kommer en sådan anmodning fra dig, vil Medtronic i det tilfælde tage rimelige skridt til at vedhæfte en erklæring fra dig om de oplysninger, der søges ændret.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt udøve din ret til at få adgang til, korrigere eller slette personlige oplysninger, der vedrører dig, eller begrænse bearbejdningen af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi har baseret indsamlingen eller brugen af dine personlige oplysninger på dit samtykke, kan du til enhver tid trække det samtykke tilbage på samme måde, som det blev givet, eller ved at sende en forespørgsel på nedenstående måde. Du har også ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Vi besvarer din klage inden for en rimelig tidsperiode, normalt inden for 30 dage.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os eller Medtronic databeskyttelsesmedarbejderen på: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com

FORTROLIGHEDSRETTIGHEDER I CALIFORNIEN

Klik her for yderligere oplysninger for beboere i Californien.