VILKÅR FOR ANVENDELSE

VIGTIG LOVMÆSSIG MEDDELELSE: LÆS DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE GRUNDIGT.

Disse Vilkår for anvendelse beskriver reglerne for besøgende ved de følgende Medtronic eManual websider (samlet "denne webside").

Hvis du går ind på nogen del af denne webside, angiver du, at du accepterer disse Vilkår for anvendelse i deres fulde omfang. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for anvendelse, skal du ikke bruge denne webside, og du skal forlade websiden med det samme.

Denne webside ejes og drives af Medtronic. Medtronic er det navn, som vi bruger til at referere til hele vores virksomhed, herunder datterselskaber og affilierede selskaber så som Covidien og Medtronic Minimed. Når vi bruger ordene vi eller vores, mener vi Medtronic. Medtronic driver også andre websider. Disse Vilkår for anvendelse gælder kun for denne webside og ikke for nogen af vores andre websider. Du bør læse de Vilkår for anvendelse, der er angivet på andre Medtronic websider, når du besøger dem.

Disse Vilkår for anvendelse blev senest opdateret den 30. april 2019. Vi kan ændre disse Vilkår for anvendelse på et hvilket som helst tidspunkt. Læs venligst Vilkår for anvendelse, hver gang du besøger websiden. Ved at bruge denne webside, accepterer du den nyeste version af Vilkår for anvendelse.

ANGÅENDE INFORMATIONERNE PÅ DENNE WEBSIDE

DENNE WEBSIDE YDER IKKE MEDICINSK RÅDGIVNING. HVIS DU TROR, AT DU HAR ET MEDICINSK NØDSTILFÆLDE, SKAL DU RINGE TIL DIN LÆGE ELLER SKADESTUE MED DET SAMME.

Informationerne på websiden er kun til din generelle oplysning. Den information, som du læser, kan ikke erstatte dit forhold til dit sundhedspersonale, og det er ikke meningen, at den skal påvirke det forhold på nogen måde. Medtronic udøver ikke medicinsk praksis og yder ikke lægehjælp eller lægelig rådgivning, og information på nærværende webside må ikke opfattes som lægelig rådgivning. Du skal altid tale med dit sundhedspersonale om diagnoser og behandling.

Helbredsinformationer ændres hurtigt. Derfor er det altid bedst at kontrollere oplysningerne hos egen læge eller eget sundhedspersonale.

Denne webside er finansieret og drevet af Medtronic. Denne webside kan inkludere informationer om produkter, der ikke er tilgængelige i din region eller dit land. Læs den godkendte produktmærkning og indikationer for brug for din region eller dit land. Indhold om specifikke Medtronic-produkter er beregnet til brugere på markeder, der er autoriserede til brugen.

VORES COPYRIGHT OG VAREMÆRKE

Indholdet på denne webside tilhører os eller er godkendt til os. Indholdet er beskyttet af copyright-lovgivningen i USA, landene i Den Europæiske Union og andre lande. Der er nogle vigtige regler om kopiering af dette indhold. Du kan e-maile, downloade eller printe kopier af indholdet på denne webside, men kun til din egen, ikke-kommercielle brug (undtagen når en undtagelse som fair handel er tilladt ved lov). Når du e-mailer, downloader eller printer en kopi af indholdet på denne webside, må ingen dokumenter eller tilhørende grafikker på denne webside ændres eller benyttes separat fra den tilhørende tekst, og du skal også inkludere alle copyrights eller andre meddelelser, der er i indholdet, herunder copyrightmeddelelsen i bunden af websiden.

Vi ejer også de navne, som vi bruger til vores produkter og tjenester på denne webside, og disse navne er beskyttet af varemærkelovgivningen i USA, landene i Den Europæiske Union og andre lande. Vi kan også henvise til andre varemærker, der er ejet af tredjeparter, som er beskyttet af varemærkelovgivningen i USA, landene i Den Europæiske Union og andre lande.

Et ® efter et navn på vores webside angiver, at varemærket er et registreret varemærke i USA og/eller i andre lande.

Der kan være specielle regler for brugen af indhold, der udbydes på visse dele af denne webside. Disse specielle regler vil være tilgængelige i nærheden af indholdet.

Efter hensigten med denne juridiske meddelelse er enhver brug af indholdet på denne webside, som ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår for anvendelse, forbudt. Hvis du bruger indhold eller varemærker på denne webside på en måde, der ikke er tydeligt tilladt af disse Vilkår for anvendelse, krænker du din aftale med os, og du kan krænke copyright-, varemærke- eller anden lovgivning. I det tilfælde, vil vi med det samme tilbagetrække din tilladelse til at bruge websiden. I tilfælde af, at tilladelsen til at bruge websiden trækkes tilbage, skal du uden tøven destruere alle downloadede og printede uddrag fra denne webside. Adkomst til indholdet forbliver hos os eller hos forfatterne af indholdet, som findes på denne webside. Alle rettigheder, der ikke er givet eksplicit, forbeholdes.

LINKS TIL NÆRVÆRENDE WEBSITE OG BRUG AF MEDTRONIC VAREMÆRKER

Du gives hermed en ikke-eksklusiv, begrænset og ikke uigenkaldelig tilladelse til at linke til denne webside. Medtronic forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne tilladelse generelt eller din ret til at bruge specifikke links på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis Medtronic tilbagekalder denne tilladelse, accepterer du uden tøven at fjerne og deaktivere alle dine links til denne webside.

Du accepterer ikke at fremstille linket til denne webside på en sådan måde, at det sættes i forbindelse med reklame eller ser ud til at støtte nogen organisation, noget produkt eller nogen tjeneste. Du accepterer, at linket ikke dukker op på en webside, som en fornuftig person vil anse for at være uanstændig, krænkende, chikanerende, groft offensiv, ondsindet, kontroversiel eller på en webside, der krænker immaterialrettigheder eller nogen persons andre rettigheder, og som på andre måder ikke overholder alle gældende love og reguleringer. Du må på ingen måde "fabrikere beviser mod" denne webside eller noget af dens indhold eller kopiere dele af denne webside over på en server. Du accepterer ikke at udstille eller bruge Medtronic-logoet eller varemærket på nogen måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du accepterer også, at du ikke må linke fra en webside, der ikke ejes af dig, og at du ikke giver et misvisende billede af dit forhold til eller på anden måde giver falsk information om Medtronic.

LINKS TIL ANDRE WEBSIDER

Denne webside kan indeholde links til andre websider, der ikke drives af Medtronic. Vi udbyder disse links til din fordel, men vi hverken gennemser, kontroller eller overvåger indholdet på andre websider. Vi er ikke ansvarlige for disse websiders funktion eller for dine forretninger med dem. Din brug af andre websider er underlagt disse websiders Vilkår for anvendelse, herunder disse websiders fortrolighedspolitikker og copyright-politikker.

LINKS PÅ DENNE WEBSIDE KAN FØRE DIG TIL WEBSIDER, SOM INDEHOLDER INFORMATION OM BRUGEN AF MEDTRONIC-PRODUKTER ELLER -TERAPIER, DER IKKE ER BLEVET GODKENDT I DET LAND, HVOR DU BOR. MEDTRONIC KONTROLLERER IKKE OG STØTTER ELLER REPRÆSENTERER IKKE MATERIALER FUNDET I ELLER RESULTATER OPNÅET VED BRUG AF NOGEN AF DE LINKS PÅ DENNE WEBSIDE. HVIS DU BESLUTTER AT GÅ IND PÅ NOGEN AF TREDJEPARTS-WEBSIDERNE, DER ER LINKET TIL DENNE WEBSIDE, GØR DU DET UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR.

DINE TILBAGEMELDINGER, KOMMENTARER OG IDEER

Vi er glade for at modtage tilbagemeldinger, kommentarer og ideer fra besøgende på denne webside, men bemærk at alle oplysninger, som du giver på denne webside (udover personlige oplysninger) regnes for ikke-personlige, ikke-fortrolige og ikke-privatejede. Hvis du giver personlige oplysninger til os via denne webside, behandler Medtronic dem i overensstemmelse med vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Medtronic er frit stillet til at kopiere, videregive, distribuere, integrere og på anden måde bruge oplysninger, koncepter, know-how og teknikker, data, billeder, lyde, tekster, indhold og andre ting omfattet deraf, som er givet til os gennem denne webside med et hvilket som helst kommercielt eller ikke-kommercielt formål. Du giver hermed Medtronic en ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig tilladelse til at bruge, genskabe, udstille, fremvise, ændre, overføre og distribuere dem i ethvert medie, og du accepterer, at Medtronic er fri til at bruge dem til et hvilket som helst formål. Medtronic har ingen forpligtelser med hensyn til indgivne materialer, der ikke er personlige.

Det er forbudt for dig at poste eller overføre noget som helst materiale, der er truende, krænkende, obskønt, uanstændigt, oprørsk, fornærmende, pornografisk, groft, egnet til at anspore til racehad, diskriminerende, faretruende, skandaløst, opildnende, blasfemisk, bryder fortrolighed, krænker privatlivet, eller som kan skabe irritation, chikane eller ubehag, til eller fra denne webside. Det er forbudt for dig at poste eller overføre noget som helst materiale, som du ikke har opnået alle tilladelser og/eller godkendelser til, eller som udgør eller ansporer til adfærd, der kan anses for at være en kriminel handling, eller som kan resultere i et civilt strafansvar eller på anden måde bryder loven, eller som på en anden måde krænker tredjeparts rettigheder i USA, landene i Den Europæiske Union eller noget andet land i verden, til eller fra denne webside. Du må ikke poste eller overføre materialer, der er teknisk skadelige (herunder, uden begrænsninger, computervirus, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, skadede data eller andet ondsindet software eller skadelige data). Du må ikke dekompilere, reverse-engineer eller adskille nogen del af websiden eller dens indhold eller noget software brugt i forbindelse med websiden. Du accepterer ikke at misbruge websiden ved at hacke eller sende eller distribuere uønsket junkmail eller beskeder, kædebreve eller på anden måde kommunikere med eller ødelægge den tjeneste eller de netværk, som du har adgang til. Du må ikke bruge denne webside til noget kommercielt, profitskabende eller videresalgsformål, herunder systematisk udtræk og/eller genanvendelse af nogen del af en tjeneste eller websideindhold. Medtronic vil samarbejde til fulde med alle politimyndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller anviser Medtronic til at udlevere identiteten eller lokaliteten på enhver, der poster noget materiale, der bryder disse Vilkår for anvendelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE. ALT INDHOLD PÅ DENNE WEBSIDE UDBYDES TIL DIG PÅ EN "SOM DET ER", "SOM TILGÆNGELIGT" BASIS. MEDTRONIC FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER ANDET. MEDTRONIC GIVER INGEN FORESTILLING OM ELLER GARANTI FOR, AT BRUGEN AF DENNE WEBSIDE ER UDEN AFBRYDELSER ELLER ER FEJLFRI. DU ER ANSVARLIG FOR AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER TIL AT SIKRE, AT ALT INDHOLD, SOM DU ANSKAFFER FRA DENNE WEBSIDE, ER FRI FOR VIRUS OG NOGEN ANDEN POTIENTIELT ØDELÆGGENDE COMPUTERKODE. MEDTRONIC UDELUKKER ALLE FORESTILLINGER, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE BETINGELSER FORUDSAT AF LOVGIVNING OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL FORMÅLET OG ANVENDELSEN AF RIMELIG OMHU OG KOMPETENCE) SOM, HVIS DET IKKE VAR FOR DENNE JURIDISKE MEDDELELSE, KUNNE HAVE EFFEKT I RELATION TIL DENNE WEBSIDE. DU ACCEPTERER OGSÅ AT GODTGØRE MEDTRONIC FULDSTÆNDIGT FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE, SOM MÅTTE VÆRE LIDT EFTER ET BRUD PÅ DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE.

BEGRÆNSNINGER I ANSVAR. DU ACCEPTERER, AT I DET VIDESTE OMFANG TILLADT AF LOVEN, ER HVERKEN MEDTRONIC ELLER NOGEN PERSON ELLER VIRKSOMHED MED FORBINDELSE TIL MEDTRONIC ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU ELLER EN TREDJEPART MÅTTE HAVE LIDT EFTER DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE WEBSIDEN ELLER RESULTATERNE OG INDHOLDET PÅ DENNE WEBSIDE ELLER NOGEN WEBSIDE LINKET TIL DENNE WEBSIDE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ALLE KRAV, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET OG OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, KRAV PÅ BASIS AF GARANTIER, KONTRAKTER, TORT, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI. DENNE BEGRÆNSNING ER TIL FORDEL FOR MEDTRONIC, ANSATTE, LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER OG LEVERANDØRER, DER ER NÆVNT PÅ DENNE WEBSIDE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ALLE TYPER TAB, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE ELLER INDIREKTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDKOMST ELLER FORRETNING ELLER TAB AF MULIGHED), SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, KONSEKVENS-, EKSEMPLARISKE ELLER PØNALERSTATNING, DØD ELLER LEGEMSBESKADIGELSE, SOM ER SKET PÅ EN ANDEN MÅDE END VED VORES UAGTSOMHED (SOM TERMEN ER DEFINERET I LOVEN OM UNFAIR KONTRAKTVILKÅR FRA 1977 ELLER TILSVARENDE LOVGIVNING FOR OMRÅDER UDEN FOR USA) ELLER ERSTATNING SOM RESULTAT AF MISTEDE DATA ELLER AFBRYDELSE I FORRETNINGSGANGEN. INTET I DENNE JURIDISKE MEDDELELSE SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE MEDTRONIC I DERES ANSVAR FOR SVIG ELLER MISREPRÆSENTATION I GRUNDLÆGGENDE SPØRGSMÅL ELLER NOGET ERSTATNINGSANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING.

ANDRE REGLER VEDRØRENDE NÆRVÆRENDE WEBSIDE

Ud over reglerne i disse Vilkår for anvendelse og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan du være underlagt yderligere betingelser, der gælder, når du benytter bestemte tjenester eller indhold i bestemte områder af dette website, som når du følger et link fra dette website. Læs vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få at vide, hvordan vi beskytter og anvender oplysninger, som vi indsamler via denne webside.

Hvis du overtræder disse Vilkår for anvendelse eller Erklæring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger på en måde, der kan skade andre, accepterer du at holde Medtronic skadesløs over for ethvert ansvar for pågældende skade.

Ved at bruge nærværende webside accepterer du, at den eneste gyldige jurisdiktion og værneting for enhver tvist med Medtronic, eller på nogen måde i relation til din brug af denne webside, er de delstatslige retter og forbundsretterne i staten Minnesota i USA, undtagen når jurisdiktion er krævet af gældende lovgivning. Du accepterer og godkender desuden disse retters udøvelse af personlig jurisdiktion i forbindelse med enhver tvist med Medtronic eller dets affilierede selskaber, ansatte, ledere, direktører, agenter eller leverandører. Disse Vilkår for anvendelse reguleres af lovene i staten Minnesota i USA, undtagen når jurisdiktion er krævet af gældende lovgivning.

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG MEDDELELSER

Medtronic kan informere dig via e-mail, en generel meddelelse på nærværende webside eller skriftligt via brevpost til den adresse, som du har oplyst til Medtronic. Du kan give besked til Medtronic gennem følgende kontaktinformation:

USA:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Gratis nummer: 800-633-8766
Verdensomspændende: +1 763 514 4000

Canada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Canada)
Gratis nummer tlf. (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tlf. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Kina:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tlf: +86 21 2032 5888

Asien/Stillehavet

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Mellemøsten og Afrika:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Latinamerika

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Senest opdateret: 30. april 2019