ETTEVÕTTE MEDTRONIC EMANUALSI TEEGID – PRIVAATSUSAVALDUS

Medtronic soovib teie usaldust säilitada, kaitstes teie isikuandmeid. Austame teie privaatsust ja käsitseme teie isikuandmeid läbipaistvalt ning seaduslikult. Kõiki isikuandmeid, mida meile esitate, kasutatakse kooskõlas selle privaatsusavaldusega. Soovitame teil privaatsusavalduse hoolikalt läbi lugeda.

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas me kaitseme ja kasutame teavet, mida teilt kogume, kui te eManualsi teekides ringi liigute.

Kui te selle privaatsusavaldusega ei nõustu, siis ärge oma isikuandmeid esitage ja lõpetage veebisaitide kasutamine. Kui te ei soovi oma isikuandmeid sisestada, ei saa Medtronic teile soovi korral kasutusjuhendite trükitud koopiaid pakkuda.

Privaatsusavaldus vaadati viimati läbi 30. aprillil 2019. Medtronic võib privaatsusavaldust muuta igal ajal ja mis tahes põhjusel. Privaatsusavalduse olulisel värskendamisel postitame selle kohta teate veebisaidile.

SISSEJUHATUS

Sõna „meie” ja selle käändevormid viitavad ettevõttele Medtronic. Sõna „teie” ja selle käändevormid viitavad kasutajale (tervishoiuteenuse osutaja, arst, patsient, hooldaja või muu teekide kavandatud kasutaja).

See privaatsusavaldus kehtib järgmiste eManualsi teekide kohta.

MIS ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed on veebisaidi kaudu töödeldav teave, mis võimaldab konkreetselt teid tuvastada. eManualsi saitidel kogutavad isikuandmed on järgmised.

KUIDAS KOGUVAD JA TÖÖTLEVAD EMANUALSI TEEGID TEIE ISIKUANDMEID?

eManualsi teegid koguvad teie isikuandmeid tarneaadressi vormi kaudu.

Sellel veebisaidil kogutavaid isikuandmeid kasutatakse ainult selleks, et täita teie taotlus teile soovitud juhendite prinditud koopia saatmiseks. Neid ei kasutata teie edasiseks tuvastamiseks ega kasutajaprofiili loomiseks teie soovitud juhendi ega toote põhjal. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nimetatud eesmärgi täitmiseks, ja vajalikust kauem ainult registripidamiskohustuste täitmiseks ning selleks, et saaksime kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi kooskõlas meie andmesäilituspoliitikaga. Täpsema teabe saamiseks andmesäilituspoliitika kohta võtke meiega ühendust.

Kui soovite lubada tarneaadressi vormi oma järgmistel külastustel automaatselt teie andmetega täita, on teil võimalik nõustuda küpsisega, mis lubab teie isikuandmete säilitamist tulevaste prinditellimuste tarbeks teie asjakohase nõusoleku alusel. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, vaadake küpsistepoliitikast.

eManualsi saitide kaudu kogutavaid isikuandmeid säilitatakse Ameerika Ühendriikides (USA) juriidilise isiku Medtronic, Inc. all.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
Ameerika Ühendriigid
www.medtronic.com

KAS MEDTRONIC JAGAB ISIKUANDMEID KOLMANDATE POOLTEGA?

Medtronic jagab selle vormi abil kogutud andmeid meie prinditeenuse pakkujaga (R. R. Donnelly) turvalise, krüptitud andmekanali kaudu. Sellel pakkujal on lubatud kasutada isikuandmeid ainult selleks, et täita teie taotlus teile asjakohaste juhendite saatmiseks. Kohalduvate seaduste järgi võib meil olla ka alus teie isikuandmete avaldamiseks, kui see on vajalik mis tahes seaduse, määruse, kohtuotsuse, juriidilise või riikliku nõude täitmiseks. Vähetõenäolisel juhul, kui kolmas pool omandab meie ettevõtte tervikuna või osaliselt, võidakse teie andmed üle kanda ettevõtte uuele omanikule, kui see on kõnealuse ettevõtte puhul asjakohane ning rakendatakse sobivaid kaitsemeetmeid.

KUIDAS KASUTAVAD EMANUALSI TEEGID KÜPSISEID?

Võime paigutada teie arvuti brauserifailidesse külastamise ajal tekstifaili, mida nimetatakse küpsiseks. Küpsis võidakse salvestada teie arvuti kõvakettale. eManualsi teegid kasutavad küpsiseid mitmel otstarbel: mõni neist on vajalik saitide toimimiseks, mõnd aga kasutatakse saidi funktsioonide toetamiseks ja saidikasutuse analüüsiandmete pakkumiseks, et toetada strateegilisi otsuseid ning tulevasi platvormitäiustusi. Kui seadus seda nõuab, küsime teilt enne küpsiste paigutamist nõusolekut. Täpsemat teavet vaadake meie eManualsi teekide küpsistepoliitikast.

TURVALISUS

Kaitseme pühendunult teie isikuandmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. Isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, avaldamise või neile lubamatu juurdepääsu vältimiseks võtame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kõiki oma töödeldavaid isikuandmeid kaitsta ja kindlustada.

Teavitame teid ja/või asjakohast järelevalveasutust viivitamata, kui isikuandmete lubamatu avaldamine nõuab sellist teavitamist.

TEIE ISIKLIKUD ÕIGUSED JA ETTEVÕTTEGA MEDTRONIC ÜHENDUSE VÕTMINE

Teil on enamikul juhtudel õigus oma isikuandmeid igal ajal vaadata. Medtronic tagab mõistlikul viisil, et kogu teie kohta talletatav teave on ajakohane, täpne, asjakohane, mitteeksitav ja täielik. Kui soovite taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu või nende parandamist või kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, võtke ühendust ettevõtte Medtronic privaatsusametnikuga (rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com), esitades taotluse täieliku kirjelduse. Vastame teie isikuandmetele juurdepääsu või nende parandamise taotlusele mõistliku aja jooksul.

Isikuandmetele juurdepääsu taotlemine on tasuta, kuid võime teil paluda hüvitada mõistliku kulu seoses juurdepääsuga (näiteks paljundamiskulu).

On olukordi, kui me ei pea teile teie isikuandmetele juurdepääsu võimaldama. Medtronic ei täida isikuandmetele juurdepääsu, nende muutmise või kustutamise taotlusi, kui usub, et see rikuks mis tahes seadusesätet või muudaks andmed valeks. Neil puhkudel, kui te seda taotlete, võtab Medtronic asjakohaseid meetmeid, et lisada teie esitatud avaldus teie soovitud paranduseteabele.

Teil on õigus igal ajal mis tahes endaga seotud isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada või piirata oma isikuandmete töötlemist kooskõlas kohalduvate seadustega. Kui kogume või kasutame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus ka oma nõusolek igal ajal tühistada sama moodi, nagu selle andsite, või saates taotluse allpool toodud viisil. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseorganile.

Vastame teie kaebusele mõistliku aja jooksul, mis on tavaliselt 30 päeva.

Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, võtke ühendust meiega või ettevõtte Medtonic andmekaitseametnikuga: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com.

ERAELU PUUTUMATUSE ÕIGUSED CALIFORNIAS

California elanikele mõeldud lisateabe saamiseks klõpsake siia.