„MEDTRONIC EMANUALS“ BIBLIOTEKOS – PRIVATUMO NUOSTATOS

„Medtronic“ įsipareigoja išlaikyti jūsų pasitikėjimą apsaugodama jūsų asmeninę informaciją. Mes įsipareigojame užtikrinti gerbti jūsų privatumą ir, kad jūsų asmeninė informacija bus apdorojama skaidriai ir teisėtai. Visa jūsų pateikiama asmeninė informacija naudojama tik laikantis šių privatumo nuostatų. Mes raginame jus atidžiai perskaityti šias privatumo nuostatas.

Šiose privatumo nuostatose aprašoma, kaip mes apsaugome ir naudojame informaciją, kurią gauname iš jūsų, kai naršote „eManuals“ bibliotekose.

Jei nesutinkate su šiomis privatumo nuostatomis, nepateikite savo asmeninės informacijos ir nebesinaudokite šiomis svetainėmis. Jei nusprendėte neįvesti savo asmeninės informacijos, „Medtronic“ negalės pateikti jums spausdinų vadovų kopijų, kurias užsakote.

Šios privatumo nuostatos paskutinį kartą buvo redaguotos 2019 m. balandžio 30 d. „Medtronic“ gali keisti privatumo nuostatas bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Jei atliekame kokius nors svarbius privatumo nuostatų naujinimus, mes paskelbiame pranešimą svetainėje.

ĮVADAS

Kai naudojame žodžius „mes“ arba „mūsų,“ kalbame apie „Medtronic“. Kai naudojame žodžoius „jūs“ arba „jūsų“, omenyje turimas naudotojas (sveikatos priežiūros teikėjas, gydytojas, pacientas, slaugytoja ar kiti numatytieji bibliotekų naudotojai)

Šios privatumo nuostatos taikomos šioms „eManuals“ bibliotekoms:

KAS YRA ASMENINĖ INFORMACIJA?

Asmeninė informacija yra informacija, kuri apdorojama svetainėje ir pagal kurią galima jus identifikuoti. Asmeninė informacija, kurią renka „eManuals“ svetainės yra:

KAIP „EMANUALS“ BIBLIOTEKOS RENKA IR APDOROJA JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

„eManuals“ bibliotekos renka jūsų asmeninę informaciją naudodamos pristatymo adreso formą.

Šioje svetainėje surenkama asmeninė informacija naudojama tik jūsų užsakytai spausdintai kopijai jums pristatyti. Ji nebus vėliau naudojama jums identifikuoti ar naudotojo profiliui kurti pagal jūsų užsakytą vadovą ar gaminį. Jūsų asmeninė informacija bus laikoma tol, kol ji reikalinga numatytiems tikslams vykdyti, o po šio laikotarpio bus išsaugoma tik tiek, kiek reikalauja teisiniai įpareigojimai dėl dokumentų saugojimo ir kad galėtume užtikrinti arba apginti savo juridines teises pagal mūsų duomenų saugojimo politiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų duomenų saugojimo politiką, kreipkitės į mus.

Jei norite, kad kitų apsilankymų metu pristatymo adreso forma būtų iš anksto užpildyta, galite pasirinkti leisti įrašyti slapuką, kuriame jūsų asmeninė informacija bus išsaugota vėlesniems spausdinių užsakymams, remiantis jūsų sutikimu šiam tikslui. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, rasite slapukų politikoje.

„eManuals“ svetainėse surinkta asmeninė informacija bus saugoma Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) juridinio asmens „Medtronic, Inc.“.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
JAV
www.medtronic.com

AR „MEDTRONIC“ PATEIKS ASMENINĘ INFORMACIJĄ TREČIOSIOMS ŠALIMS?

„Medtronic“ pateikia iš šios formos gautą informaciją savo spaudinių tiekėjui („R.R. Donnelly“) saugiu, šifruotų duomenų kanalu. Šiam tiekėjui leidžiama naudoti asmeninę informaciją tik tam, kad galėtų jums išsiųsti jūsų užsakytus vadovus. Laikydamiesi galiojančių įstatymų, mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei mūsų bus pareikalauta tai padaryti pagal kuriuos nors įstatymus, reglamentus, teismo sprendimu ar pagal valstybinių tarnybų reikalavimus. Mažai tikėtinu atveju, kad visą arba dalį mūsų verslo įsigys trečioji šalis, jūsų informacija gali būti perduodama naujajam įmonės savininkui tiek, kiek jis yra susijęs su atitinkamu verslu ir užtikrinant, kad bus išlaikomos atitinkamos saugos priemonės.

KAIP „EMANUALS“ BIBLIOTEKOS NAUDOJA SLAPUKUS?

Mes galime įrašyti tekstinį failą, vadinamą slapuku, jūsų kompiuterio naršyklės failuose, jums lankantis svetainėje. Slapukas gali būti išsaugotas jūsų kompiuterio standžiajame diske. „eManuals“ bibliotekos naudoja slapukus įvairiems tikslams; kai kurie šių slapukų yra svarbūs svetainių veiklai, o kiti yra naudojami svetainės funkcijoms palaikyti ir platformai tobulinti. Kai to reikalauja įstatymai, prieš įrašydami slapukus mes prašome jūsų sutikimo. Norėdami rasti daugiau informacijos, žiūrėkite mūsų „eManuals“ bibliotekų slapukų politiką.

SAUGA

Mes įsipareigoijame užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugą ir konfidencialumą. Kad jūsų asmeninė informacija nebūtų neteisėtai sugadinta, prarasta, pakeista, pateikta neįgaliotiems asmenims ar atskleista, mes naudojame atitinkamas technines ir organizacines priemones visai jūsų asmeninei informacijai apsaugoti.

Mes nedelsdami informuosime jus ir (arba) atitinkamas priežiūros tarnybas, jei tai bus reikaliga dėl neįgalioto asmeninės informacijos atskleidimo.

JŪSŲ ASMENINĖS TEISĖS IR, KAIP SUSISIEKTI SU „MEDTRONIC“

Jūs daugeliu atvejų turite teisę bet kuriuo metu pasiekti savo asmeninę informaciją. „Medtronic“ imasi pagrįstų veiksmų užtikrinant, kad visa mūsų turima informacija apie jus būtų nepasenusi, tiksli, aktuali, neklaidinanti ir išsami. Jeigu norite užklausti, pasiekti ar pakoreguoti savo asmeninę informaciją, arba jei turite kokių nors klausimų apie šią politiką, kreipkitės į „Medtronic“ privatumo pareigūną rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com, pateikdami išsamų užklausos aprašymą. Mes atsakysime į jūsų užklausas pasiekti ar pakoreguoti jūsų asmeninę informaciją per priimtiną laikotarpį.

Pateikti užklausą prieigai prie savo asmeninės informacijos galite nemokamai, tačiau mes galime pareikalauti padengti mūsų pagrįstas išlaidas, susijusias su prieigos pateikimu (pavyzdžiui, kopijavimo kainą).

Yra keletas aplinkybių, kai mes neturime pateikti prieigos prie jūsų asmeninės informacijos. „Medtronic“ gali nevykdyti užklausos pasiekti, pakeisti ar pašalinti asmeninę informaciją, jei mano, kad tai darydami gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimaus arba informacija gali tapti neteisinga. Tokiais atvejais jums paprašius „Medtronic“ imsis pagrįstų veiksmų jūsų pateiktai užklausai įtraukti į reikiamų korekcijų informaciją.

Bet kuriuo metu galite pasinaudoti savo teise pasiekti, pataisyti ar ištrinti bet kokią su jumis susijusią asmeninę informaciją arba apriboti savo asmeninės informacijos apdorojimą, laikantis taikomų įstatymų. Jei renkame arba naudojame jūsų asmeninę informaciją remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kurio metu atšaukti savo sutikimą tokiu pat būdų kaip jį davėte, arba atsiųsdami užklausą toliau nurodytu būdu. Be to, turite teisę pateikti nusiskundimą savo vietinei duomenų apsaugos tarnybai.

Mes atsakysime į jūsų skundą per priimtiną laikotarpį, paprastai per 30 dienų.

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šių privatumo nuostatų arba norite pareikšti savo teises, kreipkitės į mus arba „Medtronic“ asmens duomenų apsaugos pareigūną: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com

KALIFORNIJOS PRIVATUMO TEISĖS

Norėdami gauti papildomos informacijos Kalifornijos gyventojams, spauskite čia.