NAUDOJIMO SĄLYGOS

SVARBI TEISINĖ INFORMACIJA: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS.

Šiose naudojimo sąlygose aprašomos „Medtronic eManual“ svetainių (bendrai vadinamų „ši svetainė“) lankytojams skirtos taisyklės.

Naudodami bet kurią šios svetainės dalį parodote, kad visiškai sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nenaudokite šios svetainės ir iškart iš jos išeikite.

Ši svetainė priklauso „Medtronic“ ir yra jos administruojama. „Medtronic“ – tai pavadinimas, kurį mes naudojame visam savo verslui apibūdinti, įskaitant dukterines bendroves ir filialus, pavyzdžiui, „Covidien“ ir „Medtronic Minimed“. Kai mes naudojame žodžius mes arba mūsų, mes turime omenyje „Medtronic“. „Medtronic“ taip pat valdo kitas svetaines. Šios naudojimo sąlygos taikomos tik šiai svetainei ir nėra taikomos visoms kitoms mūsų svetainėms. Lankydami jas turite peržiūrėti naudojimo sąlygas, skelbiamas kitose „Medtronic“ svetainėse.

Šios naudojimo sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2019 m. balandžio 30 d. Mes galime keisti šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu. Peržiūrėkite naudojimo sąlygas kaskart, kai apsilankote svetainėje. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su naujausia naudojimo sąlygų versija.

APIE INFORMACIJĄ ŠIOJE SVETAINĖJE

ŠIOJE SVETAINĖJE NERASITE MEDICININIŲ PATARIMŲ. JEI MANOTE, KAD JUMS REIKIA SKUBIOS MEDICININĖS PAGALBOS, NEDELSDAMI KREIPKITĖS Į SAVO GYDYTOJĄ ARBA Į GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS TRANYBĄ.

Informacija šioje svetainėje pateikiama tik kaip bendro pobūdžio informacija. Informacija, kurią skaitote šioje svetainėje, jokiu būdu negali pakeisti santykio su jūsų sveikatos priežiūros specialistu ir negali daryti jokio poveikio šiam santykiui. „Medtronic“ nepraktikuoja medicinos ir neteikia medicininių paslaugų ar patarimų, o informacija šioje svetainėje neturi būti traktuojama kaip medicininiai patarimai. Jūs turite visada konsultuotis su savo sveikatos priežiūros specialistu dėl diagnozės ir gydymo.

Medicininė informacija greitai keičiasi. Todėl visada geriausia pasitikrinti informaciją konsultuojantis su sveikatos priežiūros specialistu.

Šią svetainę įkūrė ir administruoja „Medtronic“. Šioje svetainėje gali būti informacijos apie gaminius, kurie neparduodami jūsų regione ar šalyje. Žiūrėkite savo regione ar šalyje patvirtintą gaminio žymėjimą ir naudojimo indikacijas. Konkrečių „Medtronic“ gaminių turinys yra skirtas naudotojams tose rinkose, kurioms suteikti naudojimo įgaliojimai.

MŪSŲ AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA IR PREKIŲ ŽENKLAS

Šios svetainės turinys priklauso mums arba mes turime jo naudojimo licenciją. Turinys yra apsaugotas autorių teisių įstatymais Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungos šalyse ir kitose šalyse. Yra keletas svarbių taisyklių dėl šio turinio kopijavimo. Šios svetainės turinį galite siųsti el. paštu, atsisiųsti arba spausdinti jo kopijas, bet tik savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui (išskyrus išimtis, tokias kaip įstatymų leidžiamas sąžiningas naudojimas). Kai siunčiate el. paštu, atsisiunčiate arba spausdinate šios svetainės turinio kopijas, jokių šios svetainės dokumentų arba susijusių grafinių duomenų negalima keisti ar naudoti atskirai nuo viso kartu pateikiamo teksto, be to, turite pridėti visus autortių teisių ir kitus pranešimus, esančias turinyje, įskaitant pranešimą apie autorių teises, esantį tinklalapio apačioje.

Be to, mums priklauso pavadinimai, kuriuos naudojame savo gaminiams ir paslaugoms šioje svetainėje, ir šie pavadinimai yra saugomi prekių ženklų įstatymais Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungos šalyse ir kitose šalyse. Be to, mes galime naudoti prekių ženklus, kurie priklauso trečiosioms šalimas ir kuriue yra saugomi prekių ženklų įstatymais Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungos šalyse ir kitose šalyse.

Ženklas ®, esantis po pavadinimo mūsų žiniatinklio svetainėje rodo, kad šis prekės ženklas buvo registruotas Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Gali būti specialių taisyklių dėl turinio, pateikiamo tam tikrose šios svetainėse dalyse naudojimo. Šias specialias taisykles rasite šalia turinio.

Atsižvelgiant į šią teisinę informaciją, bet koks šios svetainės dalių naudojimas, neatitinkantis šių naudojimo sąlygų, yra draudžiamas. Jei naudojate šios svetainės turinį arba prekių ženklus kitaip nei aiškiai leidžiama šiose naudojimo sąlygose, jūs pažeidžiate jūsų su mumis sutartį ir gal būt pažeidžiate autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus. Tokiu atveju mes automatiškai atšaukiame jūsų leidimą naudotis šia svetaine. Tokiu atveju, jei leidimas naudotis šia svetaine yra atšauktas, turite iškart sunaikinti visas iš šios svetainės atsisiųstas arba atspausdintas dalis. Mums arba turinio autoriams priklauso šioje svetainėje pateikiamo turinio nuosavybės teisės. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos, yra saugomos.

NUORODOS Į ŠIĄ SVETAINĘ IR „MEDTRONIC“ LOGOTIPO ARBA PREKIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

Jums šiuo dokumentu suteikiama neišimtinė, ribota ir atšaukiama licencija teikti nuorodas į šią svetainę. „Medtronic“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti šią licenciją bendrai arba jūsų teisę naudoti tam tikras nuorodas. Jei „Medtronic“ atšaukia šią licenciją, jūs sutinkate iškart pašalinti ir pasyvinti visas savo nuorodas į šią svetainę.

Jūs sutinkate nepateikti nuorodos į šią svetainę tokiu būdu, kad ji būtų susieta su reklama arba atrodytų kaip kokios nors organizacijos, produkto arba paslaugos siūlymas. Jūs sutinkate, kad nuoroda nebus pateikiama svetainėje, kurią galima laikyti nepadoria, šmeižikiška, priekabiaujančia, rimtai įžeidžiančia, kenkėjiška, kontraversiška, arba svetainėje, kuri pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises ir kitaip pažeidžia galiojančius įstatymus bei taisykles. Jokiomis aplinkybėmis negalite „įrėminti“ šios svetainės ar bet kokio jos turinio arba kopijuoti šios svetainės dalis į serverį. Jūs sutinkate jokiais būdais nerodyti ir nenaudoti „Medtronic“ logotipo arba prekių ženklų be mūsų išankstinio rašytinio leidimo. Taip pat jūs sutinkate nepateikti nuorodų iš svetainės, kuri jums nepriklauso, ir klaidingai nepateikti savo santykio ar bet kokios kitos neteisingos informacijos apie „Medtronic“.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į svetaines, kurių „Medtronic“ neadministruoja. Mes pateikiame šias nuorodas jūsų patogumui, bet mes neperžiūrime, nekontroliuojame ir nestebime šių svetainių turinio. Mes nesame atsakingi už šių svetainių veikimą ar už jūsų santykius su jomis. Jūsų lankymasis šiose svetainėse paremtas šių svetainių naudojimo sąlygomis, įskaitant šių svetainių privatumo politiką ir autorių teisių politiką.

NUORODOS Į ŠIAS SVETAINES GALI NUKREIPTI JUS Į SVETAINES, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE „MEDTRONIC“ GAMINIŲ AR PROCEDŪRŲ NAUDOJIMĄ, KURIS NEBUVO PATVIRTINTAS JŪSŲ ŠALYJE. „MEDTRONIC“ NEKONTROLIUOJA, NESIŪLO IR NEREPREZENTUOJA JOKIOS JOSE RANDAMOS MEDŽIAGOS AR GALIMŲ REZULTATŲ NAUDOJANT BET KURIAS NUORODAS ŠIOJE SVETAINĖJE. JEI NUSPRENDĖTE APSILANKYTI BET KURIOJE IŠ ŠIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ, TAI DAROTE TIK SAVO PAČIŲ RIZIKA.

JŪSŲ ATSILIEPIMAI, KOMENTARAI IR IDĖJOS

Mes mielai priimame atsiliepimus, komentarus ir idėjas iš šios svetainės lankytojų, tačiau įsidėmėkite, kad visa informacija, kurią pateikiate per šią svetainę (išskyrus asmeninę informaciją) bus laikoma ne asmenine, nekonfidencialia ir nepriklausančia nuosavybės teisėmis. Jei jūs pateikiate mums asmeninę informaciją naudodami šią svetainę, „Medtronic“ apdoros šią asmeninę informaciją pagal mūsų privatumo nuostatas. „Medtronic“ galės laisvai kopijuoti, atskleisti, pateikti, integruoti ir kitaip naudoti informaciją, koncepcijas, žinias arba metodus, duomenis, nuotraukas, garsus, tekstą, turinį ir visus kitus jūsų pateiktus duomenis, komerciniais arba nekomerciniais tikslais šioje svetainėje. Jūs šiuo dokumentu suteikiate „Medtronic“ neribojamą, nemokamą, neatšaukiamą licenciją naudoti, dauginti, rodyti, vykdyti, keisti, persiųsti ir platinti juos visose laikmenose ir sutinkate, kad „Medtronic“ gali naudoji juos bet kokiems tikslams. „Medtronic“ neturi įsipareigojimų dėl pateiktos medžiagos, kuri nėra asmeninė.

Jums draudžiama skelbti arba persiųsti į šią svetainę arba iš jos bet kokią medžiagą, kuri yra grąsinanti, šmeižikiška, nepadori, nešvanki, kenkėjiška, įžeidžianti, pornografinė, užgauli, skatinanti rasinę neapykantą, diskriminuojanti, grėsminga, skandalinga, kurstanti, šventvagiška, pažeidžianti pasitikėjimą, pažeidžianti privatumą arba, kuri gali kelti susierzinimą, susirūpunimą arba nepatogumą. Jums taip pat draudžiama skelbti arba persiųsti į šią svetainę arba iš jos bet kokią medžiagą, kuriai neturite reikiamos licencijos ir (arba) leidimų, arba kuri kelia pavojų arba skatina vykdyti kriminalinius nusižengimus, gali kelti riziką dėl civilinės atsakomybė ar kitaip prieštarauti įstatymams arba pažeisti bet kurias trečiųjų šalių teises Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungos šalyse arba bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Jūs neturite skelbti arba persiųsti medžiagos, kuris yra techniškai pavojinga (įskaitant be ribojimų, kompiuterinius virusus, logines bombas, Trojos arklius, kirminus, pavojingus komponentus, pažeistus duomenis ar kitą kenkėjišką programinę įrangą arba kenksmingus duomenis). Jūs negalite dekompiliuoti, atlikti atbulinę inžiniją arba ardyti jokių svetainės dalių ar jos turinio arba jokios programinės įrangos, naudojamos kartu su svetaine. Jūs sutinkate nenaudoti šios svetainės netinkamai įsilauždami arba siųsdami ar platindami daugybę nepageidaujamų elektroninių laiškų ar pranešimų, grandinės laiškų ar kitaip kenkdami arba pažeisdami paslaugas ar tinklus prie kurių turite prieigą. Jūs negalite naudoti šios svetainės jokiems komerciniams, pelną nešantiems arba perpardavimo tikslams, įskaitant sistemišką bet kokios paslaugos ar svetainės turinio dalies ištraukimą ir (arba) pakartotinį panaudojimą. „Medtronic“ visapusiškai bendradarbiaus su visomis įstatymų priežiūros tarnybomis ar teismo sprendimais, reikalaujančiais ar nurodančiais „Medtronic“ atskleisti tapatybę ar nurodyti visus, kas skelbia bet kokią medžiagą, pažeidžiačią šias naudojimo sąlygas.

GARANTIJOS NESUTEIKIAMOS. VISAS TURINYS ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMAS REMIANTIS PRINCIPU „KAIP YRA“ IR „KOKS PASIEKIAMAS“. „MEDTRONIC“ ŠIUO DOKUMENTU ATSISAKO VISŲ BET KOKIO TIPO GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSTATYMAIS NUMATYTŲ AR KITOKIŲ. „MEDTRONIC“ NESUTEIKIA PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD NAUDOJANT ŠIĄ SVETAINĘ BUS PERTRŪKIŲ AR KLAIDŲ. JŪS SAVO ATSAKOMYBE TURITE IMTIS VISŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ UŽTIKRINTI, KAD VISAS IŠ ŠIOS SVETAINĖS GAUNAMAS TURINYS BŪTŲ BE VIRUSŲ IR KITŲ GALIMAI KENKĖJIŠKŲ KOMPIUTERINIŲ KODŲ. „MEDTRONIC“ ATSISAKO VISŲ PATVIRTINIMŲ, GARANTIJŲ, SĄLYGŲ IR KITŲ NUOSTATŲ (ĮSKAITANT, BE RIBOJIMŲ, ĮSTATYMŲ NAUMATOMAS PATENKINAMOS KOKYBĖS SĄLYGAS, ATITIKIMĄ SAVO PASKIRČIAI IR TINKAMOS PRIEŽIŪROS BEI ĮGŪDŽIŲ NAUDOJIMĄ) KURIOS, IŠSKYRUS ŠIĄ TEISINĘ INFORMACIJĄ, GALI TURĖTI ĮTAKOS, SUSIJUSIOS SU ŠIA SVETAINE. JŪS TAIP PAT SUTINKATE VISIŠKAI ATLEISTI NUO ATSAKOMYBĖS „MEDTRONIC“ DĖL BET KOKIOS ŽALOS AR PAŽEIDIMŲ ATSIRADUSIŲ PAŽEIDUS ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. JŪS SUTINKATE, KAD MAKSIMALIA ĮSTATYMAIS LEIDŽIAMA APIMTIMI NEI „MEDTRONIC“, NEI JOKIE ASMENYS AR ĮMONĖS, SUSIJUSIOS SU „MEDTRONIC“ NEBUS ATASKINGI DĖL BET KOKIO TIPO ŽALOS AR PAŽEIDIMŲ, KURIE GALI ATSIRASTI JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANTIS ARBA NEGALINT NAUDOTIS ŠIA SVETAINE ARBA DĖL ŠIOS SVETAINĖS ARBA BET KURIOS KITEOS SU JA SUSIJUSIO SVETAINĖS TURINIO. ŠIS RIBOJIMAS TAIKOMAS VISOMS BET KOKIU BŪDU ATSIRADUSIOMS PRETENZIJOMAS, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJAT, PRETENZIJAS DĖL GARANTIJŲ, SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS IR BET KOKIŲ KITŲ TEISINIŲ REIKALAVIMŲ. ŠIS RIBOJIMAS YRA SKIRTAS „MEDTRONIC“, JOS TARNAUTOJŲ, VADOVŲ, DARBUOTOJŲ, AGENTŲ IR TIEKĖJŲ, PAMINĖTŲ ŠIOJE SVETAINĖJE, APSAUGAI. ŠIS RIBOJIMAS TAIKOMAS VISŲ TIPŲ ŽALAI, BE RIBOJIMŲ, TIESIOGINEI ARBA NETIESIOGINEI (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMĄ, ĮPLAUKŲ AR VERSLO PRARADIMĄ ARBA GALIMYBIŲ PRARADIMĄ), SPECIALIAI, ATSITIKTINEI, IŠPALUKIANČIAI, PAVYZDINEI IR BAUDŽIAMAJAI ŽALAI, MIRČIAI ARBA KŪNO SUŽALOJIMAMS, KURIE ATSIRADO DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ, NEI MŪSŲ APLAIDUMAS (KAIP ŠI SĄLYGA NUSTATOMA NETINAMŲ SUTARTIES SĄLYGU AKTU 1977, ARBA EKVIVALENTIŠKU VIETINIU ĮSTATYMŲ UŽ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ RIBŲ) , ARBA ŽALOS, ATSIRADUSIOS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO AR VERSLO NUTRAUKIMO. NIEKAS ŠIOJE TEISINĖJE INFORMACIJOJE NEIŠSKIRIA IR NERIBOJA „MEDTRONIC“ ATSAKOMYBĖS DĖL APGAULĖS ARBA APSIMETINĖJIMO KAIP PAGRININĖS ESMĖS, ARBA BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS, KURI NEGALI BŪTI IŠSKIRTA AR RIBOJAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

KITOS TAISYKLĖS DĖL ŠIOS SVETAINĖS

Šalia taisyklių, pateikiamų šiose naudojimo sąlygose ir privatumo nuostatose, jums gali būti taikomos papildomos sąlygos, kai naudojatės tam tikromis paslaugomis arba turiniu kai kuriose šios svetainės vietose, pavyzdžiui, sekant šioje svetainėje pateikta nuoroda. Perskaitykite mūsų privatumo nuostatas, kad sužinotumėte, kaip mes apsaugome ir naudojame informaciją, kurią gauname per šią svetainę.

Jeigu jūs pažeisite šias naudojimo sąlygas arba privatumo nuostatas ir dėl to bus padaryta žala kitoms šalims, jūs sutinkate, kad „Medtronic“ nėra atsakinga dėl šios žalos.

Naudodami šią svetainę jūs sutinkate, kad vienintelė tinkama jurisdikcija ir bylų nagrinėjimo vieta sprendžiant ginčus su „Medtronic“ arba bet kokiu būdu susijusius su šios svetainės naudojimu, yra federalinis teismas Minesotos valstijoje, JAV., išskyrus atvejus, kai jurisdikcija yra privalomai nustatyta galiojančiais įstatymais. Jūs taip pat sutinkate naudotis asmenine jurisdikcija šiuose teismuose dėl bet kokių ginčų, susijusių su „Medtronic“ ar jos filialais, darbuotojais, pareigūnais, direktoriais, atstovais ar tiekėjais. Šios naudojimo sąlygos reglamentuojamos Minesotos valstijos, JAV, įstatymais, išskyrus atvejus, kai jurisdikcija yra privalomai nustatyta galiojančiais įstatymais.

KLAUSIMAI, KOMENTARAI IR PRANEŠIMAI

„Medtronic“ gali jums pateikti pranešimus el. paštu, bendrus pranešimus šioje žiniatinklio svetainėje arba rašytinėmis priemonėmis, pristatomomis paštu jūsų adresu, kuris buvo pateiktas „Medtronic“. Jūs galite pateikti pranešimus „Medtronic“ naudodami šią kontaktinę informaciją:

Jungtinės Amerikos Valstijos:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Nemokamas tel.: 800-633-8766
Visame pasaulyje: +1 763 514 4000

Kanada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Kanada)
Nemokamas tel. (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Faks. +41 (0)21 802 79 00

Kinija:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel. +86 21 2032 5888

Azijos Ramiojo vandenyno regionas

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Artimieji Rytai ir Afrika:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Lotynų Amerika

„Medtronic“
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Paskutinis naujinimas: 2019 m. balandžio 30 d.