BIBLIOTECI DE MANUALE ELECTRONICE MEDTRONIC - DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Medtronic se angajează să respecte încrederea pe care ne-ați arătat-o protejându-vă informațiile cu caracter personal. Ne angajăm față de dvs. să vă respectăm viața privată și vă asigurăm de faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de transparență și în conformitate cu prevederile legale. Orice informații cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi utilizate numai în conformitate cu această declarație de confidențialitate. Vă recomandăm să citiți cu atenție această declarație de confidențialitate.

Această Declarație de confidențialitate indică modul în care protejăm și utilizăm informațiile colectate de la dvs. în timp ce parcurgeți bibliotecile cu manuale electronice.

Dacă nu sunteți de acord cu această Declarație de confidențialitate, vă rugăm să nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal și să încetați să utilizați site-urile web. Dacă decideți să nu introduceți datele dvs. cu caracter personal, Medtronic nu va putea să vă pună la dispoziție, la cererea dvs., exemplare imprimate ale manualelor dvs.

Ultima revizuire a acestei declarații de confidențialitate a avut loc la data de 30 aprilie 2019. Medtronic poate modifica declarația de confidențialitate în orice moment și din orice motiv. Dacă efectuăm orice actualizări semnificative ale declarației de confidențialitate, vom publica un anunț pe site-ul web în acest sens.

INTRODUCERE

Termenii „noi” sau „ai/ale noștri/noastre” sunt trimiteri la Medtronic. Atunci când utilizăm termenii „dvs.” sau „ai/ale dvs.” ne referim la utilizator (furnizor de servicii medicale, medic, pacient, aparținător sau alți utilizatori ai bibliotecilor)

Sfera de aplicabilitate a prezentei declarații de confidențialitate include următoarele biblioteci de manuale electronice (eManuals):

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt date prelucrate prin intermediul site-ului web care vă pot identifica în mod specific. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor cu manuale electronice (eManuals) includ:

CUM SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE DE ACESTE BIBLIOTECI DE MANUALE ELECTRONICE (EMANUALS)?

Bibliotecile de manuale electronice (eManuals) colectează datele dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului care conține adresa de expediere.

Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt utilizate numai pentru a răspunde solicitării dvs. de a vi se expedia un exemplar imprimat al manualelor solicitate. Acestea nu vor fi utilizate pentru a vă identifica sau pentru a crea un profil de utilizator pe baza manualului sau a produsului solicitat de dvs. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru intervalul de timp necesar pentru îndeplinirea scopului declarat și vor fi păstrate după acest interval de timp în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale legate de evidențe și pentru a ne permite să ne exercităm sau să ne apărăm drepturile legale, în conformitate cu Politica noastră cu privire la păstrarea datelor. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica noastră cu privire la păstrarea datelor, vă rugăm să ne contactați.

Dacă doriți ca Formularul care conține adresa de expediere să fie populat cu informațiile furnizate în cursul vizitelor anterioare, aveți la dispoziție opțiunea de a accepta un modul cookie care va permite ca datele dvs. cu caracter personal să fie reținute pentru comenzi de imprimare viitoare, pe baza consimțământului dvs. acordat în acest scop. Pentru mai multe detalii legate de modul în care utilizăm modulele cookie, consultați Politica pentru module cookie.

Datele cu caracter personal colectate de site-urile cu manuale electronice (eManuals) vor fi stocate în Statele Unite ale Americii (SUA), de către Medtronic, Inc., în calitate de persoană juridică.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604,
SUA
www.medtronic.com

MEDTRONIC COMUNICĂ TERȚILOR DATE CU CARACTER PERSONAL?

Medtronic transmite informațiile colectate prin intermediul acestui formular furnizorului său de materiale imprimate (R.R. Donnelly) prin intermediul unui canal de date securizat și criptat. Acest furnizor este autorizat să utilizeze datele cu caracter personal exclusiv în scopul îndeplinirii solicitării dvs. cu privire la expedierea manualelor relevante. În conformitate cu prevederile legilor aplicabile, este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal dacă trebuie să respectăm prevederile unei legi, ale unui regulament, ale unei hotărâri judecătorești, ale unei solicitări legale sau guvernamentale. În eventualitatea în care compania noastră sau o parte a acesteia este preluată de o terță parte, datele dvs. pot fi transferate către noua companie în măsura în care acestea sunt relevante pentru desfășurarea activității de afaceri respective și sub rezerva respectării garanțiilor adecvate care au fost implementate anterior.

CUM SUNT UTILIZATE MODULELE COOKIE DE BIBLIOTECILE DE MANUALE ELECTRONICE (EMANUALS)?

Este posibil să stocăm un fișier text, denumit modul cookie, în fișierele browserului dvs. de pe unitatea de hard disk a computerului dvs., atunci când vizitați site-urile. Modulul cookie poate fi stocat pe unitatea de hard disk a computerului dvs. Bibliotecile de manuale electronice (eManuals) utilizează module cookie în diverse scopuri; unele dintre acestea sunt esențiale pentru aspecte legate de performanțele site-urilor, altele sunt utilizate pentru a asigura funcționalitatea site-ului și pentru a furniza date de analiză legate de utilizarea site-ului, care sunt utilizate pentru adoptarea de decizii strategice și pentru îmbunătățirile ulterioare ale platformelor. Vă vom solicita consimțământul înainte de a stoca modulele cookie, atunci când ni se cere aceasta prin lege. Pentru mai multe detalii, consultați Politica pentru module cookie aplicabilă bibliotecilor noastre de manuale electronice (eManuals).

SECURITATE

Ne angajăm să protejăm siguranța și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Pentru a evita distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, accesul neautorizat sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja și păstra în siguranță toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

În cazul în care în urma dezvăluirii neautorizate a datelor cu caracter personal este necesară transmiterea unei notificări, vă vom informa fără întârziere pe dvs. și/sau autoritățile de supraveghere relevante.

DREPTURILE DVS. ȘI MODURILE ÎN CARE PUTEȚI CONTACTA MEDTRONIC

În majoritatea cazurilor, aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal în orice moment. Medtronic ia măsurile necesare pentru a se asigura că orice informații deținute despre dvs. sunt actualizate, corecte, relevante, complete și că acestea nu induc în eroare. Dacă doriți să solicitați, să accesați sau să corectați datele dvs. cu caracter personal sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică, contactați Responsabilul Medtronic pentru protecția datelor la rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com, anexând o descriere completă a solicitării dvs. Vom răspunde solicitărilor dvs. de a accesa sau corecta datele dvs. cu caracter personal într-un interval de timp rezonabil.

Accesarea datelor dvs. cu caracter personal este gratuită, dar este posibil să vă solicităm să achitați costurile legate de oferirea accesului, în limite rezonabile (cum ar fi costuri legate de realizarea de fotocopii).

Există anumite situații în care nu avem obligația de a vă acorda accesul la datele dvs. cu caracter personal. Este posibil ca Medtronic să nu dea curs unei solicitări de accesare, modificare sau ștergere a datelor cu caracter personal dacă există posibilitatea ca o astfel de acțiune să reprezinte o încălcare a unei legi sau obligații legale. În aceste situații, dacă transmiteți o solicitare în acest sens, Medtronic va adopta măsurile pe care le va considera rezonabile în vederea anexării, la date, a unei declarații furnizate de dvs. care va conține rectificările solicitate.

Vă puteți exercita, în orice moment, dreptul de a accesa, rectifica și șterge orice date personale care au legătură cu dvs. sau puteți restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile. În cazul în care colectarea sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal s-a efectuat în baza consimțământului acordat de dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, în același mod în care a fost acordat sau prin transmiterea unei solicitări în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea locală de protecție a datelor.

Vom răspunde reclamației dvs. într-un interval de timp rezonabil, de obicei în termen de 30 de zile.

Dacă aveți întrebări sau observații cu privire la această declarație de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, contactați-ne sau contactați Responsabilul Medtronic cu protecția datelor la: rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com

LEGISLAȚIA PRIVIND DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN CALIFORNIA

Dați clic aici pentru informații suplimentare privind rezidenții statului California.