CONDIȚII DE UTILIZARE

AVIZ LEGAL IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE.

Aceste Condiții de utilizare descriu regulile aplicabile vizitatorilor site-urilor web Medtronic cu manuale electronice (eManuals) de mai jos (denumite colectiv „acest site web”).

Accesarea oricărei secțiuni a acestui site indică faptul că acceptați în totalitate aceste Condiții de utilizare. Dacă nu acceptați aceste Condiții, încetați să utilizați acest site și părăsiți-l imediat.

Acest site web este deținut și operat de Medtronic. Medtronic este denumirea pe care o utilizăm atunci când facem trimitere la întreaga noastră afacere, inclusiv sucursalele și părțile afiliate ale acesteia, cum ar fi Covidien și Medtronic Minimed. Atunci când folosim termenii noi sau ai noștri/ale noastre ne referim la Medtronic. Medtronic operează și alte site-uri web. Aceste Condiții de utilizare sunt aplicabile exclusiv acestui site web și nu sunt aplicabile altor site-uri pe care le operăm. Vă recomandăm să consultați condițiile de utilizare publicate pe alte site-uri Medtronic atunci când le vizitați.

Aceste Condiții de utilizare au fost actualizate la data de 30 aprilie 2019. Este posibil să modificăm aceste Condiții de utilizare în orice moment. Consultați Condițiile de utilizare de fiecare dată când vizitați site-ul web. Prin utilizarea acestui site web acceptați cea mai recentă versiune a Condițiilor de utilizare.

INFORMAȚIILE EXISTENTE PE ACEST SITE WEB

ACEST SITE NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE CONSULTANȚĂ MEDICALĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERAȚI CĂ VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ MEDICALĂ, CONTACTAȚI IMEDIAT MEDICUL DVS. SAU FURNIZORUL DVS. DE SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ. Informațiile de pe acest site web nu înlocuiesc relația pe care o aveți cu medicul dvs. și nu au drept obiectiv influențarea acesteia în niciun fel. Medtronic nu practică medicina și nu oferă servicii sau sfaturi medicale, iar informațiile de pe acest site web nu trebuie să fie considerate ca fiind sfaturi medicale. Discutați întotdeauna cu medicul dvs. pentru diagnosticare și tratament.

Datele legate de starea de sănătate se modifică rapid. Prin urmare, vă recomandăm să confirmați întotdeauna aceste date cu medicul dvs.

Acest site web este finanțat și operat de Medtronic. Este posibil ca acest site web să includă informații despre produse care nu sunt disponibile în regiunea sau în țara dvs. Consultați eticheta produsului aprobat și instrucțiunile de utilizare pentru regiunea sau țara dvs. Conținuturile legate de produse Medtronic specifice sunt destinate utilizatorilor de pe piețe pe care aceștia dețin autorizații de utilizare.

DREPTURILE NOASTRE DE AUTOR ȘI MĂRCILE NOASTRE COMERCIALE

Conținutul acestui site web este proprietatea noastră sau deținem o licență pentru acesta. Conținutul acestui site web este protejat de legile privind drepturile de autor în vigoare în Statele Unite, în Uniunea Europeană și în alte țări. Există anumite reguli importante legate de copierea acestui conținut. Puteți să trimiteți prin e-mail, să descărcați sau să imprimați copii ale conținutului acestui site, însă exclusiv pentru uzul dvs. personal, necomercial (cu excepția cazurilor în care o excepție este permisă prin lege, cum ar fi respectarea principiilor corectitudinii). Atunci când trimiteți prin e-mail, descărcați sau imprimați o copie a conținutului acestui site web, documentele sau graficele conexe de pe acest site web nu trebuie să fie modificate sau utilizate separat de textele care le însoțesc și trebuie să includeți și toate avizele legate de drepturi de autor și alte notificări incluse în conținut, inclusiv avizul privind drepturile de autor din partea de jos a paginii web.

De asemenea, deținem drepturi de proprietate cu privire la denumirile pe care le utilizăm pentru produsele și serviciile noastre pe acest site, iar aceste denumiri sunt protejate de legislația privind mărcile înregistrate din Statele Unite, din Uniunea Europeană și din alte țări. Este posibil să facem trimitere la mărci comerciale deținute de terți care sunt protejate de legislația privind mărcile înregistrate din Statele Unite, din Uniunea Europeană și din alte țări.

Simbolul ® după orice denumire de pe site-ul web indică faptul că marca comercială respectivă a fost înregistrată în Statele Unite și/sau în alte țări.

Este posibil să existe reguli speciale legate de utilizarea conținutului furnizat în anumite secțiune ale acestui site web. Aceste reguli speciale vor fi puse la dispoziție lângă conținut.

În sensul prezentului aviz legal, orice utilizare în extras a informațiilor de pe acest site este interzisă, cu excepția utilizării în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. Dacă utilizați conținutul sau mărcile comerciale pe acest site într-un mod care nu este permis în mod explicit de aceste Condiții de utilizare, încălcați prevederile acordului încheiat cu noi și este posibil să încălcați prevederile legilor cu privire la drepturile de autor, la mărcile comerciale și alte legi. În acest caz, permisiunea dvs. de a utiliza acest site web va fi revocată automat. În cazul în care permisiunea de utilizare a acestui site a fost revocată, trebuie să distrugeți imediat toate informațiile descărcate sau tipărite de pe acest site web. Dreptul de proprietate cu privire la conținut ne aparține nouă sau autorilor conținutului de pe acest site web. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate.

LINKURI LA ACEST SITE WEB ȘI UTILIZAREA SIGLEI SAU A MĂRCILOR COMERCIALE MEDTRONIC

Prin prezenta vi se acordă o licență neexclusivă, limitată și revocabilă de a publica linkuri către acest site web. Medtronic își rezervă dreptul de a revoca această licență, în general, sau de a revoca dreptul dvs. de a utiliza linkuri specifice, în orice moment. Dacă Medtronic revocă această licență, sunteți de acord să ștergeți și să dezactivați imediat toate linkurile dvs. către acest site.

Sunteți de acord să nu prezentați linkul către acest site în în moduri în care acesta ar putea fi asociat cu activități de publicitate sau care ar putea sugera afilierea cu orice organizație, produs sau serviciu. Acceptați faptul că linkul nu va apărea pe un site care poate fi considerat obscen, defăimător, hărțuitor, extrem de ofensator, rău intenționat, controversat sau pe un site care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane și care nu respectă toate prevederile legilor și reglementărilor aplicabile. Acest site sau orice conținut al acestuia nu trebuie să fie inclus într-un „cadru” și este interzisă copierea secțiunilor acestuia pe un server. Prin prezenta sunteți de acord cu faptul că nu veți afișa sau utiliza sigla sau mărcile comerciale ale Medtronic în niciun fel fără consimțământul scris în acest sens, acordat anterior. De asemenea, acceptați să nu publicați linkuri către acesta de la un site care nu este deținut de dvs. și să nu furnizați declarații false cu privire la relația dvs. cu Medtronic, precum și să nu prezentați alte informații false despre Medtronic.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Acest site web poate include linkuri către site-uri care nu sunt operate de Medtronic. Vă punem la dispoziție aceste linkuri pentru a vă facilita accesul la acestea, însă nu revizuim, nu controlăm și nu monitorizăm conținutul altor site-uri web. Nu suntem răspunzători pentru performanțele acestor site-uri web sau pentru relațiile dvs. de afaceri cu acestea. Utilizarea de către dvs. a altor site-uri web intră sub incidența condițiilor de utilizare a site-urilor respective, inclusiv a politicilor de confidențialitate și a politicilor privind drepturile de autor ale site-urilor respective.

FĂCÂND CLIC PE LINKURILE DE PE ACEST SITE, ESTE POSIBIL SĂ ACCESAȚI SITEURI CARE CONȚIN INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA UNOR PRODUSE SAU TERAPII MEDTRONIC CARE NU AU FOST APROBATE ÎN ȚARA ÎN CARE LOCUIȚI. MEDTRONIC NU CONTROLEAZĂ, NU APROBĂ ȘI NU ACORDĂ NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA MATERIALELE GĂSITE PE ACEST SITE SAU LA ORICE REZULTATE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA ORICĂRUI LINK DE PE ACEST SITE. DACĂ ACCESAȚI, PLECÂND DE LA ACEST SITE, ORICARE DINTRE SITEURILE WEB CARE APARȚIN TERȚILOR, FACEȚI ACEASTA EXCLUSIV PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

OPINIILE, COMENTARIILE ȘI SUGESTIILE DVS.

Deși apreciem opiniile, comentariile și sugestiile transmise de către vizitatorii acestui site, rețineți că orice informații pe care le transmiteți prin intermediul acestui site (altele decât datele cu caracter personal) vor fi considerate informații fără caracter personal, neconfidențiale și neprotejate de drepturi de autor. Dacă trimiteți date cu caracter personal prin intermediul acestui site web, prelucrarea acestor date cu caracter personal de către Medtronic va intra sub incidența Declarației noastre de confidențialitate. Medtronic va putea să copieze, să dezvăluie, să distribuie, să includă și să utilizeze în orice alt mod informațiile, conceptele, know-how-ul sau tehnicile, datele, imaginile, fișierele audio, fișierele de text, conținuturile și alte elemente incluse în acestea, care ne sunt trimise, în orice scopuri comerciale sau necomerciale, prin intermediul acestui site web. Prin prezenta acordați Medtronic o licență nerestricționată, gratuită și irevocabilă spre a le utiliza, reproduce, afișa, executa, modifica, transmite și distribui în orice mediu și sunteți de acord cu faptul că Medtronic le poate utiliza în orice scop. Medtronic nu are obligații în legătură cu materialele transmise care nu au caracter personal.

Vi se interzice prin prezenta publicarea sau transmiterea către acest site sau de la acesta a oricăror materiale amenințătoare, defăimătoare, obscene, indecente, care incită la violență, ofensatoare, pornografice, abuzive, care pot incita ura rasială, discriminatorii, ostile, scandaloase, provocatoare, blasfematoare, care înșeală încrederea, care nu respectă viața privată sau care pot provoca neplăceri, care pot conduce la hărțuire sau provoca inconveniente. De asemenea, este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a oricărui material pentru care nu dețineți toate licențele și/sau aprobările necesare sau care reprezintă sau încurajează comportamente care ar putea fi considerate infracțiuni, care ar putea avea drept rezultat angajarea răspunderii civile, care contravin legii în alt mod sau care încalcă drepturile oricărei terțe părți pe teritoriul Statelor Unite, al țărilor Uniunii Europene sau al oricărei alte țări din lume. Este interzisă publicarea sau transmiterea de materiale care pot avea efecte negative din punct de vedere tehnic (inclusiv, însă fără limitare la viruși de calculator, bombe logice, cai troieni, viermi, componente dăunătoare, date corupte sau alte programe rău intenționate sau date dăunătoare). Este interzisă decompilarea, reconstituirea prin inginerie inversă sau dezasamblarea oricărei secțiuni a site-ului sau a conținutului acestuia sau a oricărui software utilizat în legătură cu site-ul. Sunteți de acord să nu utilizați în mod abuziv acest site prin hacking sau prin trimiterea sau distribuirea de e-mailuri sau mesaje nesolicitate, scrisori în lanț sau în orice alt fel prin accesarea acestuia prin intermediul unei interfețe sau prin întreruperea funcționării serviciului sau a rețelelor prin intermediul cărora îl accesați. Este interzisă utilizarea acestui site web în scopuri comerciale, pentru obținerea de profit sau pentru vânzări, inclusiv prin extragerea sistematică și/sau reutilizarea oricărei secțiuni a unui serviciu sau a conținutului site-ului. Medtronic va coopera pe deplin cu orice autoritate de aplicare a legii și va respecta prevederile oricărei hotărâri judecătorești prin care se solicită sau se recomandă Medtronic să localizeze sau să dezvăluie identitatea oricărei persoane care publică materiale care încalcă prevederile acestor Condiții de utilizare.

LIPSA GARANȚIILOR. CONȚINUTUL ACESTUI SITE VĂ ESTE FURNIZAT ÎN STAREA CURENTĂ ȘI ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE. MEDTRONIC DECLARĂ PRIN PREZENTA CĂ NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE DE NICIO NATURĂ, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, OBLIGATORIE SAU DE ALT FEL. MEDTRONIC NU ACORDĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ UTILIZAREA ACESTUI SITE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU CĂ NU VA FI AFECTATĂ DE ERORI. SUNTEȚI RESPONSABIL DE ADOPTAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PRECAUȚIE NECESARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ TOATE CONȚINUTURILE PE CARE LE OBȚINEȚI DE PE ACEST SITE NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE CODURI INFORMATICE POTENȚIAL DISTRUCTIVE. MEDTRONIC EXCLUDE TOATE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI TERMENII DE ALTĂ NATURĂ (INCLUSIV, ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA CONDIȚIILE INCLUSE ÎN LEGE CU PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN SCOP ANUME ȘI DILIGENȚA ȘI COMPETENȚA REZONABILĂ) CARE AR PUTEA AVEA EFECTE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE, DACĂ ACEST AVIZ LEGAL NU AR EXISTA. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI MEDTRONIC PE DEPLIN PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ SUFERITĂ ÎN URMA ÎNCĂLCĂRII ACESTOR CONDIȚII DE UTILIZARE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, MEDTRONIC SAU O PERSOANĂ SAU O COMPANIE ASOCIATĂ CU MEDTRONIC NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE CARE V-AR PUTEA AFECTA, PE DVS. SAU PE UN TERȚ, ÎN URMA UTILIZĂRII SAU A IMPOSIBILITĂȚII DE A UTILIZA ACEST SITE SAU REZULTATELE ȘI CONȚINUTUL ACESTUI SITE SAU ORICE ALT SITE WEB LEGAT LA ACESTA. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR DAUNELOR ȘI INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA DAUNELE REZULTATE ÎN URMA EXECUTĂRII UNOR GARANȚII, A ANGAJĂRII RĂSPUNDERII CONTRACTUALE SAU DELICTUALE, A RĂSPUNDERII STRICTE SAU ÎN CONFORMITATE CU ORICE ALTE PRINCIPII DE DREPT. ACEASTĂ LIMITARE ESTE PREVĂZUTĂ ÎN BENEFICIUL MEDTRONIC, A FUNCȚIONARILOR ACESTEIA, A DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR, AGENȚILOR ȘI FURNIZORILOR ACESTEIA MENȚIONAȚI PE ACEST SITE WEB. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR PIERDERILOR, INCLUSIV ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA CELE DIRECTE SAU INDIRECTE (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT, DE VENITURI SAU DE OPORTUNITĂȚI DE AFACERI), SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, DECES SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ CARE NU AU FOST CAUZATE DE NEGLIJENȚA NOASTRĂ (CONFORM DEFINIȚIEI ACESTUI TERMEN DIN LEGEA PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE ABUZIVE DIN 1977 SAU DIN LEGISLAȚIA LOCALĂ ECHIVALENTĂ, PENTRU TERITORIILE DIN AFARA STATELOR UNITE) SAU DAUNE CARE REZULTĂ DIN PIERDERI DE DATE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII. NICIO PREVEDERE A ACESTUI AVIZ LEGAL NU VA EXCLUDE SAU LIMITA RĂSPUNDEREA MEDTRONIC PENTRU FRAUDĂ SAU PENTRU FURNIZAREA DE DECLARAȚII FALSE CU PRIVIREA LA UN ASPECT FUNDAMENTAL SAU ORICE RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAȚIEI APLICABILE.

ALTE REGULI REFERITOARE LA ACEST SITE WEB

Pe lângă prevederile din aceste Condiții de utilizare și din Declarația de confidențialitate, este posibil să intrați sub incidența unor condiții suplimentare care pot deveni aplicabile atunci când accesați anumite servicii sau conținuturi din anumite secțiuni ale acestui site, cum ar fi accesarea unui link de pe acest site. Consultați Declarația noastră de confidențialitate pentru a afla cum asigurăm protecția informațiilor pe care le colectăm prin intermediul acestui site web și cum utilizăm aceste informații.

Dacă încălcați aceste Condiții de utilizare sau Declarația de confidențialitate într-un mod care aduce prejudicii terților, vă obligați să exonerați Medtronic de orice răspundere pentru prejudiciile respective.

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu faptul că instanțele de stat și federale din statul Minnesota (SUA) au competenţa materială şi teritorială pentru a soluționa orice dispute cu Medtronic sau care au legătură în orice alt mod cu utilizarea de către dvs. a acestui site web, cu excepția cazurilor în care competența teritorială este specificată în legislația aplicabilă. De asemenea, sunteți de acord cu exercitarea competenței personale în fața acestor instanțe în legătură cu orice litigiu în care este implicată Medtronic sau părțile sale afiliate, angajații, funcționarii, directorii, agenții sau furnizorii acesteia. Prezentele Condiții de utilizare intră sub incidența prevederilor legislației Statului Minnesota (SUA), cu excepția cazurilor în care competența teritorială este specificată în legislația aplicabilă.

ÎNTREBĂRI, COMENTARII ȘI NOTIFICĂRI

Medtronic vă poate transmite notificări prin e-mail, prin publicarea unui aviz cu caracter general pe acest site web sau prin corespondență scrisă livrată de serviciile poștale la adresa dvs. aflată în evidențele Medtronic. Puteți transmite notificări către Medtronic folosind datele de contact de mai jos:

Statele Unite ale Americii

Sediul central pentru operațiuni Medtronic
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Apel netaxabil: 800-633-8766
În întreaga lume: +1 763 514 4000

Canada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Canada)
Număr pentru apeluri netaxabile: (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

China:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel: +86 21 2032 5888

Asia Pacific

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Orientul Mijlociu și Africa:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, Emiratele Arabe Unite | P.O. Box 500638

America Latină

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Ultima actualizare: 30 aprilie 2019