Vår forpliktelse til tilgjengelighet på nettet

Medtronic ønsker å tilby et nettsted som er tilgjengelig for alle personer med nedsatt funksjonsevne. For å oppnå dette følger vi standardene i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2.0 nivå AA (WCAG 2.0 AA) fra World Wide Web Consortium. Vi prioriterer, tar fatt på, retter opp og løser problemer som en del av forpliktelsen vi har til tilgjengelighet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Dette arbeidet er en kontinuerlig, pågående prosess i takt med at nettstedet vokser og forandres. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om eventuelle tilgjengelighetsproblemer og iverksetter gjerne rimelige tiltak for å rette opp eventuelle problemer. Kontakt oss hvis du støter på et tilgjengelighetsproblem, og husk å oppgi nettstedets URL-adresse og problemets karakter.