VILKÅR FOR BRUK

VIKTIG JURIDISK MERKNAD: LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

Disse vilkårene for bruk beskriver regler for besøkende på følgende Medtronic-nettsteder for e-håndbøker (samlet kalt "dette nettstedet").

Hvis du går inn på noen del av dette nettstedet, indikerer du at du godtar disse vilkårene for bruk i sin helhet. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke dette nettstedet, men forlate det umiddelbart.

Dette nettstedet eies og driftes av Medtronic. Medtronic er navnet vi bruker for å vise til hele virksomheten vår, inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper, som Covidien og Medtronic Minimed. Når vi bruker ordene vi eller vår, mener vi Medtronic. Medtronic drifter også andre nettsteder. Disse vilkårene for bruk gjelder bare dette nettstedet, de gjelder ikke noen av våre andre nettsteder. Du bør gjennomgå vilkårene for bruk som finnes på andre Medtronic-nettsteder når du besøker dem.

Disse vilkårene for bruk ble sist oppdatert 30. april 2019. Vi kan endre disse vilkårene for bruk når som helst. Gjennomgå vilkårene for bruk hver gang du besøker nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du den nyeste versjonen av vilkår for bruk.

OM INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET

DETTE NETTSTEDET INNEHOLDER IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING. KONTAKT LEGE ELLER RING NØDNUMMERET HVIS DU HAR AKUTT BEHOV FOR MEDISINSK HJELP.

Informasjonen på dette nettstedet er bare ment som generell informasjon. Informasjon du finner på dette nettstedet er ingen erstatning for forholdet mellom deg og helsepersonell, og det er ikke ment å påvirket dette forholdet på noen måte. Medtronic utfører ikke legearbeid og tilbyr ikke medisinske tjenester eller råd, og informasjonen på dette nettstedet skal ikke oppfattes som medisinske råd. Du bør alltid diskutere diagnoser og behandling med helsepersonell.

Helseinformasjon endres raskt. Derfor er det alltid best å få informasjonen bekreftet av helsepersonell.

Dette nettstedet finansieres og driftes av Medtronic. Dette nettstedet kan inneholde informasjon om produkter som er ikke tilgjengelige i ditt område eller land. Se alltid produktmerking og indikasjoner for bruk som er godkjent for ditt område eller land. Innholdet i spesifikke Medtronic-produkter er beregnet for brukere i markeder der bruken av produktene er godkjent.

VÅR OPPHAVSRETT OG VÅRE VAREMERKER

Innholdet på dette nettstedet tilhører eller er lisensiert til oss. Innholdet er beskyttet av lover om opphavsrett i USA, landene i EU og andre land. For kopiering av dette innholdet gjelder visse viktige regler: Du kan e-poste, laste ned eller skrive ut kopier av innholdet på dette nettstedet, men bare for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk (unntatt der eksempelvis rettferdig handel utgjør et lovfattet unntak). Når du e-poster, laster ned eller skriver ut en kopi av innholdet på dette nettstedet, må ingen dokumenter eller tilhørende grafikk på dette nettstedet endres eller brukes atskilt fra tilhørende tekst. Du må også inkludere alle merknader om opphavsrett og andre merknader som finnes i innholdet, inkludert merknaden om opphavsrett nederst på nettsiden.

Vi eier også navnene vi bruker for produktene og tjeneste våre på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av varemerkelover i USA, landene i EU og andre land. Vi kan også vise til varemerker som eies av tredjeparter, som er beskyttet av varemerkelover i USA, landene i EU og andre land.

Hvis symbolet ® står etter et navn på nettstedet vårt, betyr det at varemerket er registrert i USA og/eller andre land.

Det kan finnes bestemte regler for bruken av innhold på visse deler av nettstedet. Disse bestemte reglene blir gjort tilgjengelig i nærheten av innholdet.

I forbindelse med denne juridiske merknaden, er enhver bruk av utdrag fra dette nettstedet, som ikke er i samsvar med disse vilkårene for bruk, forbudt. Hvis du bruker innholdet eller varemerkene på dette nettstedet på en måte som ikke uttrykkelig er tillatt ifølge disse vilkårene for bruk, bryter du avtalen med oss og kan være skyldig i brudd på lover om opphavsrett, varemerker og andre lover. I dette tilfellet trekker vi automatisk tilbake tillatelsen din til å bruke dette nettstedet. Hvis tillatelsen til å bruke dette nettstedet trekkes tilbake, må du umiddelbart destruere ethvert nedlastet etter utskrevet utdrag fra dette nettstedet. Eiendomsretten til innholdet forblir hos oss eller forfatterne av innholdet på dette nettstedet. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt.

LENKER TIL DETTE NETTSTEDET OG BRUK AV MEDTRONIC-LOGO ELLER -VAREMERKER

Du gis herved en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig lisens til å lenke til dette nettstedet. Medtronic forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle denne lisensen generelt, eller retten din til å bruke bestemte lenker. Hvis Medtronic tilbakekaller denne lisensen, samtykker du til umiddelbart å fjerne og deaktivere enhver lenke til dette nettstedet.

Du samtykker til at du ikke skal presentere lenken til dette nettstedet på en måte som assosieres med reklame eller oppfattes som en anbefaling av en organisasjon, et produkt eller en tjeneste. Du samtykker til at lenken ikke skal forekomme på et nettsted som det er rimelig å oppfatte som støtende, ærekrenkende, sjikanerende, svært fornærmende, ondsinnet eller kontroversielt, eller på et nettsted som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som tilhører annen person, eller på annen måte innebærer overtredelse av gjeldende lover eller forskrifter. Du kan ikke under noen omstendigheter inkludere dette nettstedet eller noe av innholdet i en ramme slik at det gir inntrykk av å tilhøre ditt nettsted, eller kopiere noen del av nettstedet til en server. Du samtykker til at du ikke skal vise eller bruke Medtronic-logoen eller -varemerker på noen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss. Du samtykker også til at du ikke skal fremstille forholdet ditt til Medtronic på feilaktig måte, eller presentere annen uriktig informasjon om Medtronic.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som ikke driftes av Medtronic. Vi inkluderer disse lenkene for enkelhets skyld, men vi verken gjennomgår, kontrollerer eller overvåker innholdet andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for ytelsen til disse nettstedene eller for dine forretninger med dem. Din bruk av andre nettsteder er underlagt vilkårene for bruk for disse nettstedene, inkludert retningslinjene for personvern og opphavsrettspolicyene for disse nettstedene.

LENKER PÅ DETTE NETTSTEDET KAN FØRE DEG TIL NETTSTEDER SOM INNEHOLDER INFORMASJON OM BRUKEN AV MEDTRONIC-PRODUKTER ELLER -BEHANDLINGER SOM IKKE ER GODKJENT I LANDET DER DU BOR. MEDTRONIC VERKEN KONTROLLERER, ANBEFALER ELLER GIR NOEN FORSIKRINGER OM NOE MATERIALE SOM FINNES PÅ TREDJEPARTS NETTSTEDER, ELLER NOE RESULTAT SOM KAN OPPNÅS GJENNOM BRUK AV NOEN AV LENKENE PÅ DETTE NETTSTEDET. HVIS DU BESLUTTER Å GÅ INN PÅ NOEN AV DE TREDJEPARTS NETTSTEDENE SOM ER LENKET TIL DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DETTE UTELUKKENDE FOR EGEN RISIKO.

TILBAKEMELDING, KOMMENTARER OG IDEER

Vi mottar gjerne tilbakemelding, kommentarer og ideer fra besøkende på dette nettstedet, men vær oppmerksom på at all informasjon du gir oss via dette nettstedet (bortsett fra personopplysninger), anses å være ikke-personlig, ikke-fortrolig og ikke-privat. Hvis du gir oss personopplysninger via dette nettstedet, skal Medtronics behandling av slike personopplysninger være underlagt vår personvernerklæring. Medtronic skal ha rett til å kopiere, fremlegge, distribuere, innlemme og ellers bruke informasjon, konsepter, knowhow eller teknikker, data, bilder, lyd, tekst, innhold og annet som er inkludert i det som for alle typer kommersielle eller ikke- kommersielle formål sendes til oss gjennom denne nettsiden. Du gir herved Medtronic en ubegrenset, royaltyfri, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, overføre og distribuere det ovennevnte i ethvert medium, og du samtykker til at Medtronic har rett til å bruke det til et hvilket som helst formål. Medtronic skal ikke ha noen forpliktelser med hensyn til innsendt materiale som ikke er personlig.

Det er forbudt å poste til eller overføre til eller fra dette nettstedet materiale som er truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, oppviglersk, støtende, pornografisk, fornærmende, som kan anspore til rasehat, diskriminerende, alarmerende, baktalersk, provoserende, blasfemisk, som utgjør tillitsbrudd, som utgjør brudd på personvern eller som kan forårsake irritasjon, uleilighet eller oppfattes som trakassering. Videre er det forbudt å poste til eller overføre til eller fra dette nettstedet materiale du ikke har alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger for, eller som utgjør eller fremmer atferd som kan anses som lovstridig, som kan føre til sivilrettslig erstatningsansvar eller på annen måte strider mot lovene til eller krenker rettighetene til noen tredjepart i USA, landene i EU eller noe annet land i verden. Du skal ikke poste eller overføre materiale som er teknisk skadelig (inkludert, uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, korrupte data eller annen skadelig programvare eller skadelige data). Du kan ikke dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller ta fra hverandre noen del av nettstedet eller innholdet på det, eller noen programvare som brukes i forbindelse med nettstedet. Du samtykker til at du ikke skal misbruke dette nettstedet ved hjelp av hacking eller ved å sende eller distribuere mangfoldiggjort uønsket søppelpost, meldinger, kjedebrev eller annet ved urettmessig å koble til eller forstyrre tjenesten eller nettverkene som du har tilgang gjennom. Du kan ikke bruke dette nettstedet for noe kommersielt formål, fortjenesteformål eller videresalgsformål, inkludert systematisk uttrekking og/eller gjenbruk av noen del av en tjeneste eller nettstedinnhold. Medtronic skal fullt ut samarbeide med enhver rettshåndhevende myndighet eller rettskjennelse som ber eller pålegger Medtronic å fremlegge identiteten til eller lokalisere enhver som legger inn materiale som bryter mot disse vilkårene for bruk.

INGEN GARANTI: ALT INNHOLD PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". MEDTRONIC FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER ANNET. MEDTRONIC GIR INGEN LØFTER ELLER GARANTIER OM AT DETTE NETTSTEDET SKAL KUNNE BRUKES UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. DU ER ANSVARLIG FOR Å TA ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR Å SIKRE AT ETHVERT INNHOLD DU MÅTTE FÅ FRA DETTE NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS OG ANNEN POTENSIELT DESTRUKTIV DATAKODE. MEDTRONIC UTELUKKER ALLE FORSIKRINGER, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VILKÅR SOM FØLGER AV LOVER OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL FORMÅLET OG UTØVELSE AV RIMELIG AKTSOMHET OG KOMPETANSE) SOM, HVIS DET IKKE VAR FOR DENNE JURIDISKE MERKNADEN, KUNNE HA GJORT SEG GJELDENDE I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET. DU SAMTYKKER OGSÅ TIL Å HOLDE MEDTRONIC SKADESLØS FOR ETHVERT TAP OG ENHVER SKADE PÅFØRT SOM FØLGE AV BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

BEGRENSNING AV ANSVAR. I DEN GRAD LOVEN TILLATER, SAMTYKKER DU TIL AT VERKEN MEDTRONIC ELLER NOEN PERSON ELLER NOE SELSKAP SOM ER TILKNYTTET MEDTRONIC, KAN HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM MÅTTE PÅFØRES DEG ELLER EN TREDJEPART SOM FØLGE AV DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER RESULTATENE ELLER INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET, ELLER PÅ NOE NETTSTED SOM ER LENKET TIL DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER ALLE KRAV UANSETT HVORDAN DE MÅTTE OPPSTÅ, OG INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, KRAV BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, IKKE-KONTRAKTSMESSIG ANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR OG ANNEN JURIDISK TEORI. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER TIL FORDEL FOR MEDTRONIC, SELSKAPETS TJENESTEMENN, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER OG LEVERANDØRER SOM ER NEVNT PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER ALLE TYPER TAP UANSETT HVORDAN DE MÅTTE OPPSTÅ, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT ELLER FORRETNING ELLER TAP AV MULIGHETER), SPESIELLE OG TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFEERSTATNING ("EXEMPLARY DAMAGES" OG "PUNITIVE DAMAGES"), DØDSFALL ELLER PERSONSKADE SOM SKYLDES ANNET ENN UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE (SLIK DETTE BEGREPET ER DEFINERT AV UNFAIR CONTRACT TERMS ACT 1977 ELLER TILSVARENDE LOV OM URIMELIGE AVTALEVILKÅR UTENFOR USA), ELLER ERSTATNING SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSAVBRUDD. IKKE NOE I DENNE JURIDISKE MERKNADEN SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE MEDTRONICS ANSVAR FOR SVINDEL ELLER FEILFREMSTILLING AV GRUNNLEGGENDE FORHOLD, ELLER NOE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENES UNDER GJELDENDE LOV.

ANDRE REGLER FOR DETTE NETTSTEDET

I tillegg til reglene i disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen, kan det være andre vilkår som gjelder når du bruker bestemte tjenester eller bestemt innhold på visse områder på dette nettstedet, for eksempel når du følger en lenke fra dette nettstedet. Vi ber deg lese gjennom vår personvernerklæring slik at du vet hvordan vi beskytter og bruker informasjonen vi samler inn gjennom dette nettstedet.

Hvis du bryter disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen på en måte som skader andre, godtar du at du skal holde Medtronic skadesløs for alt ansvar for denne skaden.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at den eneste rette domsmyndigheten og rettskretsen for enhver tvist med Medtronic eller som på noen måte er forbundet med din bruk av dette nettstedet, er de statlige og føderale domstolene i delstaten Minnesota i USA, unntatt der jurisdiksjon følger av gjeldende lov. Videre godtar du og gir tillatelse til bruken av personlig jurisdiksjon i disse domstolene i forbindelse med en eventuell tvist med Medtronic eller selskapets tilknyttede selskaper, ansatte, tjenestemenn, ledelse, agenter eller leverandører. Disse vilkårene for bruk er underlagt lovene i delstaten Minnesota i USA, unntatt der jurisdiksjon følger av gjeldende lov.

SPØRSMÅL, KOMMENTARER OG MERKNADER

Medtronic kan formidle beskjeder til deg via e-post, via en generell merknad på dette nettstedet eller via skriftlig korrespondanse som sendes i posten til den adressen du er registrert med hos Medtronic. Du kan sende beskjeder til Medtronic ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

USA:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Grønt nummer: 800-633-8766
Utenfor USA: +1 763 514 4000

Canada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Canada)
Grønt nummer: (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Kina:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel: +86 21 2032 5888

Asia/Stillehavsområdet

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Midtøsten og Afrika:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Latin-Amerika

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Sist oppdatert: 30. april 2019