MEDTRONICS BIBLIOTEKER FOR E-HÅNDBØKER – PERSONVERNERKLÆRING

Medtronic går inn for å opprettholde din tillit til oss ved å beskytte personopplysningene dine. Vi engasjerer oss for å sørge for at personvernet respekteres og at personopplysningene dine håndteres på en transparent og lovlig måte. Alle personopplysninger du oppgir, brukes utelukkende i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi beskytter og bruker informasjon som vi samler inn fra deg når du navigerer gjennom bibliotekene for e-håndbøker.

Samtykker du ikke til denne personvernerklæringen, må du ikke oppgi personopplysninger og du må slutte å bruke nettstedene. Hvis du bestemmer deg for ikke å oppgi personopplysninger, vil ikke Medtronic være i stand til å gi deg trykte versjoner av håndbøkene dine på forespørsel.

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 30. april 2019. Medtronic kan når som helst og av hvilken som helst grunn endre personvernerklæringen. Hvis foretar vesentlige oppdateringer av personvernerklæringen, varsler vi om dette på nettstedet.

INNLEDNING

Når vi bruker ordene "vi" eller "vår," viser vi til Medtronic. Når vi bruker ordene "din" eller "du", viser vi til brukeren (helsepersonell, lege, pasient, omsorgsperson eller andre tiltenkte brukere av bibliotekene)

Følgende biblioteker for e-håndbøker dekkes av denne personvernerklæringen:

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er data som behandles via nettstedet og kan identifisere deg personlig. Personopplysningene som samles inn på nettstedene for e-håndbøker inkluderer:

HVORDAN BLIR PERSONOPPLYSNINGENE DINE SAMLET INN OG BEHANDLET AV BIBLIOTEKENE FOR E-HÅNDBØKER?

Bibliotekene for e-håndbøker samler inn personopplysningene dine via skjemaet for leveringsadresse.

Personopplysninger som samles inn på dette nettstedet, blir bare brukt for å oppfylle forespørselen din om å sende deg trykte versjoner av håndbøkene du ber om. De blir ikke brukt til å identifisere deg ytterligere, eller til å opprette en brukerprofil basert på håndboken eller produktet du ber om. Personopplysningene dine blir lagret så lenge som påkrevd for å oppfylle det angitte formålet og blir bare oppbevart utover denne perioden i den grad det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser for protokollføring, og for å gjøre oss i stand til å håndheve eller forsvare våre juridiske rettigheter i samsvar med vår datalagringspolicy. Kontakt oss hvis du vil ha nærmere informasjon om vår datalagringspolicy.

Hvis du vil ha skjemaet for leveringsadresse forhåndsutfylt med opplysningene dine ved fremtidige besøk, har du muligheten til å godta en informasjonskapsel som tillater at personopplysningene dine beholdes for fremtidige bestillinger, basert på samtykket ditt for dette formålet. Du finner ytterligere detaljer om hvordan vi bruker informasjonskapsler under Policy for informasjonskapsler.

Personopplysningene som samles inn av nettstedene for e-håndbøker, lagres i USA under den juridiske enheten Medtronic, Inc.

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com

DELER MEDTRONIC PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER?

Medtronic deler informasjonen som samles inn fra dette skjemaet med vår leverandør av trykt materiale (R.R. Donnelly) via en sikker, kryptert datakanal. Denne leverandøren har bare lov til å bruke personopplysningene for å oppfylle forespørselen din om å sende deg de relevante håndbøkene. I henhold til gjeldende lover kan vi også ha grunnlag for å videreformidle personopplysningene dine hvis dette pålegges oss under lov, forskrift, rettskjennelse, juridisk eller statlig begjæring. Hvis det mot all sannsynlighet skulle skje av hele eller deler av vår virksomhet blir overtatt av en tredjepart, kan opplysningene dine overføres til den nye bedriftseieren i den grad de er relevante for gjeldende virksomhet og forutsatt at egnede sikkerhetsmekanismer er på plass.

HVORDAN BRUKER BIBLIOTEKENE FOR E-HÅNDBØKER INFORMASJONSKAPSLER?

Vi kan plassere en tekstfil som kalles en informasjonskapsel i nettleserfilene på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapselen kan lagres på datamaskinens harddisk. Bibliotekene for e-håndbøker bruker informasjonskapsler for diverse formål: Noen av disse informasjonskapslene er essensielle for nettstedenes ytelse, mens andre brukes til å støtte nettstedfunksjonalitet og til å gi analysedata om nettstedbruk for å støtte strategiske beslutninger og fremtidige plattformforbedringer. Når loven krever det, ber vi om ditt samtykke før informasjonskapsler plasseres. Du finner ytterligere detaljer i vår Policy for informasjonskapsler for bibliotekene for e-håndbøker.

SIKKERHET

Vi engasjerer oss for å opprettholde sikkerhet og konfidensialitet når det gjelder personopplysningene dine. For å forhindre tilfeldig eller lovstridig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert tilgang til eller fremlegging av personopplysningene dine, treffer vi relevante tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte og sikre alle personopplysninger vi behandler.

Vi informerer deg og/eller relevant forvaltningsmyndighet så snart som mulig om en slik uautorisert fremlegging av personopplysninger skulle kreve slik varsling.

DINE PERSONLIGE RETTIGHETER OG HVORDAN DU KONTAKTER MEDTRONIC

Du har i de fleste tilfeller rett til å få tilgang til personopplysningene dine når som helst. Medtronic tar rimelige skritt for å sikre at opplysninger vi har om deg, er oppdaterte, nøyaktige, relevante, fullstendige og ikke misvisende. Hvis du vil sende forespørsel om, få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine, eller hvis du har spørsmål om denne policyen, bes du kontakte Medtronics personvernansvarlige på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com med en fullstendig beskrivelse av forespørselen. Vi besvarer dine forespørsler om å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine innenfor et rimelig tidsrom.

Det er gratis å sende forespørsel om tilgang til personopplysninger, men vi kan be deg om å dekke rimelige kostnader som påløper for å gi deg slik tilgang (eksempelvis kostnader til fotokopiering).

Det finnes visse omstendigheter hvor vi ikke er pålagt å gi deg tilgang til personopplysningene dine. Det er mulig at Medtronic ikke kan etterkomme en forespørsel om få tilgang til, endre eller slette personopplysninger hvis selskapet mener at dette ville være i strid med noen lov eller lovkrav, eller føre til ukorrekte opplysninger. Ved slike omstendigheter, og hvis du ber om det, skal Medtronic treffe rimelige tiltak for å legge ved en erklæring fra deg knyttet til informasjonen for forespurte korrigeringer.

Du kan når som helst bruke din rett til å få tilgang til, korrigere og slette alle personopplysninger relatert til deg, eller begrense behandlingen av personopplysningene i henhold til gjeldende lovverk. Hvis vi har basert vår innsamling eller bruk av personopplysningene dine på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake samtykket når som helst på samme måte som det ble gitt, eller ved å sende en forespørsel som angitt nedenfor. Du har også rett til å registrere en klage hos det lokale datatilsynet.

Vi besvarer klagen din i rimelig tid, vanligvis innen 30 dager.

Ta kontakt med oss eller Medtronics personvernombud på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine.

PERSONVERNSRETTIGHETER FOR CALIFORNIA

Klikk her for mer informasjon for innbyggere i California.