Nasze zaangażowanie w udostępnianie dokumentacji na stronie internetowej

Firma Medtronic dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. W swych działaniach opieramy się na wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), wersja 2.0, poziom AA (WCAG 2.0 AA), opracowanych przez organizację World Wide Web Consortium. Traktujemy priorytetowo wszelkie problemy z dostępnością zgłaszane przez użytkowników z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przekazujemy zasobom odpowiedzialnym w celu skorygowania, po czym weryfikujemy poprawność wprowadzonych rozwiązań.

Utrzymanie dostępności stale rozbudowywanej i zmienianej strony wymaga zaangażowania i ciągłej pracy. Będziemy wdzięczni za wszelkie zgłoszenia dotyczące problemów z dostępnością, jeśli takie wystąpiły, i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać te problemy. W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością prosimy o kontakt oraz podanie adresu URL strony wraz z opisem istoty problemu.