Vårt åtagande för tillgänglighet på nätet

Medtronic strävar efter att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för alla personer med funktionshinder. För att åstadkomma detta tar vi hjälp av riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0 nivå AA (WCAG 2.0 AA) från World Wide Web Consortium. Vi prioriterar, tar itu med och korrigerar problem och ser till att de avhjälps som ett led i vårt åtagande för tillgänglighet för alla personer med funktionshinder.

Våra ansträngningar är ett ständigt pågående arbete i takt med att vår webbplats växer och förändras. Vi välkomnar feedback om eventuella tillgänglighetsproblem och vi gör gärna rimliga ansträngningar för att åtgärda sådana eventuella problem. Kontakta oss om du stöter på ett tillgänglighetsproblem. Var noga med att ta med information om webbsidans URL och problemets karaktär.