ANVÄNDNINGSVILLKOR

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT.

Dessa användarvillkor beskriver regler för besökare på följande Medtronic eManual-webbplatser (gemensamt ”denna webbplats”).

Åtkomst till någon del av denna webbplats indikerar att du accepterar dessa användarvillkor i sin helhet. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, använd inte denna webbplats och lämna webbplatsen omedelbart.

Denna webbplats ägs och drivs av Medtronic. Medtronic är det namn vi använder för att referera till hela vår verksamhet, inklusive dotterbolag och närstående bolag, till exempel Covidien och Medtronic Minimed. När vi använder orden vi eller vår menar vi Medtronic. Medtronic driver även andra webbplatser. Dessa användarvillkor gäller endast för denna webbplats och gäller inte någon av våra andra webbplatser. Du bör granska användarvillkoren som är publicerade på andra Medtronic-webbplatser när du besöker dem.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 30 april 2019. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst. Läs användarvillkoren varje gång du besöker webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du den senaste versionen av användarvillkoren.

OM INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS

DENNA WEBBPLATS GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING. OM DU TROR ATT DU KAN BEFINNA DIG I EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING DIN LÄKARE ELLER RÄDDNINGSTJÄNSTEN OMEDELBART.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information. Den information du läser på denna webbplats kan inte ersätta det förhållande du har med din läkare/sjuksköterska och är inte avsett att påverka det förhållandet på något sätt. Medtronic utövar inte medicin eller tillhandahåller läkarvård eller rådgivning och informationen på denna webbplats bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Du bör alltid prata med din läkare/sjuksköterska för diagnos och behandling.

Hälsoinformation ändras snabbt. Det är därför alltid bäst att kontrollera informationen med din läkare/sjuksköterska.

Denna webbplats finansieras och drivs av Medtronic. Den här webbplatsen kan innehålla information om produkter som inte är tillgängliga i ditt område eller land. Se den godkända produktmärkningen och indikationerna för användning för ditt område eller land. Innehåll med specifika Medtronic-produkter är avsett för användare på marknader som har användningstillstånd.

VÅR UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESRÄTT

Innehållet på denna webbplats tillhör eller är licensierat till oss. Innehållet är skyddat av upphovsrättslagar i USA, länderna i Europeiska unionen och andra länder. Det finns några viktiga regler angående kopiering av innehållet. Du kan e-posta, ladda ner eller skriva ut kopior från innehållet på den här webbplatsen, men endast för din personliga, icke-kommersiella användning (förutom när ett undantag som t.ex. rättvis handel är tillåten enligt lag). När du e-postar, laddar ner eller skriver ut en kopia från innehållet på denna webbplats, bör inga dokument eller relaterad grafik på denna webbplats ändras eller användas separat från eventuella bifogade texter och du måste också inkludera all upphovsrätt och andra meddelanden som finns i innehållet, inklusive upphovsrättsmeddelandet längst ned på webbsidan.

Vi äger även namnen som vi använder för våra produkter och tjänster på denna webbplats och dessa namn är skyddade av varumärkeslagar i USA, länderna i Europeiska unionen och andra länder. Vi kan också hänvisa till varumärken som ägs av tredje part och som skyddas av varumärkeslagar i USA, länderna i Europeiska unionen och andra länder.

En ®-symbol efter ett namn på vår webbplats anger att varumärket är registrerat i USA och/eller andra länder.

Det kan finnas särskilda regler för användningen av innehåll som tillhandahålls i vissa delar av denna webbplats. Dessa särskilda regler kommer att finnas tillgängliga nära innehållet.

Enligt detta juridiska meddelande är det förbjudet att använda utdrag från denna webbplats annat än i enlighet med dessa användarvillkor. Om du använder innehållet eller varumärkena från denna webbplats på ett sätt som inte är klart tillåtet enligt dessa användarvillkor bryter du ditt avtal med oss och du kan även bryta mot upphovsrätten, ett varumärke och andra lagar. I så fall upphäver vi automatiskt ditt tillstånd att använda den här webbplatsen. Om tillstånd att använda denna webbplats återkallas måste du omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från denna webbplats. Äganderätten till innehållet förblir hos oss eller hos författarna till innehållet på denna webbplats. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade.

LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS OCH ANVÄNDNING AV MEDTRONIC-LOGOTYPER ELLER -VARUMÄRKEN

Du får härmed en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens för att länka till denna webbplats. Medtronic förbehåller sig generellt rätten att när som helst återkalla denna licens eller din rätt att använda specifika länkar. Om Medtronic återkallar denna licens accepterar du omedelbart att ta bort och inaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Du samtycker till att inte presentera länken till den här webbplatsen på ett sådant sätt att det kopplas till reklam eller verkar vara ett godkännande av någon organisation, produkt eller tjänst. Du godkänner att länken inte kommer att visas på en webbplats som en förnuftig person kan uppfatta som obscen, förolämpande, trakasserande, grovt kränkande, skadlig, kontroversiell eller på en webbplats som kränker en annan persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter och som för övrigt inte följer alla gällande lagar och förordningar. Under inga omständigheter får du ”rama in” denna webbplats eller något av dess innehåll eller kopiera delar av den här webbplatsen till en server. Du godkänner att inte visa eller använda Medtronic-logotypen eller -varumärket på något sätt utan vårt föregående skriftliga godkännande. Du accepterar också att inte länka från en webbplats som inte ägs av dig och inte förvränga ditt förhållande med eller presentera någon annan falsk information om Medtronic.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte drivs av Medtronic. Vi tillhandahåller dessa länkar för din bekvämlighet, men vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte innehållet på andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för utförandet av dessa webbplatser eller för dina affärsrelationer med dem. Din användning av andra webbplatser är föremål för användningsvillkoren för dessa webbplatser, inklusive de här webbplatsernas sekretesspolicy och upphovsrättspolicy.

LÄNKAR PÅ DENNA WEBBPLATS KAN HÄNVISA DIG TILL WEBBPLATSER SOM INNEHÅLLER INFORMATION OM ANVÄNDNING AV PRODUKTER FRÅN MEDTRONIC ELLER BEHANDLINGAR SOM INTE HAR GODKÄNTS I DET LAND DU BEFINNER DIG I. MEDTRONIC KONTROLLERAR ELLER GODKÄNNER INTE OCH GÖR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER OM NÅGOT MATERIAL ELLER OM NÅGOT RESULTAT SOM KAN HITTAS HÄR MED ANVÄNDNING AV LÄNKARNA SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. OM DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT KOMMA ÅT NÅGON AV DE TREDJE PARTS WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN, GÖR DU SÅ HELT PÅ EGEN RISK.

DINA SYNPUNKTER, KOMMENTARER OCH IDÉER

Vi är alltid glada att få feedback, kommentarer och idéer från besökare på den här webbplatsen. Observera dock att all information som du lämnar via denna webbplats (annan än personlig information) kommer att anses vara icke-personlig, icke-konfidentiell och icke-proprietär. Om du lämnar personlig information till oss via denna webbplats kommer Medtronic att behandla sådan personlig information enligt vår sekretesspolicy. Medtronic kan fritt kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda information, begrepp, know-how eller tekniker, data, bilder, ljud, text, innehåll och annat material som ingår däri och som lämnas för alla kommersiella eller icke- kommersiella ändamål till oss via denna webbplats. Du beviljar härmed Medtronic en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera sådant material via vilket medium som helst och godkänner att Medtronic fritt kan använda det för alla ändamål. Medtronic har inte några skyldigheter med avseende på inlämnat material som inte är personligt.

Du får inte skicka eller överföra material till eller från denna webbplats som är hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, missbrukande som kan uppmana till rashat, diskriminerande, hotfullt, skandalöst, hetsande, hädiskt, som bryter mot förtroende, som bryter mot integritet eller som kan orsaka irritation, trakasserier eller olägenheter. Du får inte heller skicka eller överföra, varken till eller från denna webbplats, material för vilket du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden, eller som utgör eller uppmuntrar till beteenden som kan anses vara brottsliga som kan ge upphov till civilrättsligt ansvar eller som för övrigt strider mot lag eller strider mot tredje parts rättigheter i, USA, Europeiska unionens länder eller något annat land i världen. Du får inte skicka eller överföra material som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, skadad data eller annan korrupt programvara eller skadlig data). Du får inte dekompilera, omvandla eller demontera någon del av webbplatsen eller dess innehåll eller den programvara som används i samband med webbplatsen. Du samtycker till att inte missbruka webbplatsen genom att hacka eller skicka eller distribuera oönskad skräppost eller meddelanden, kedjebrev eller på annat sätt genom att ansluta till eller störa tjänsten eller de nätverk som du har tillgång till. Du får inte använda denna webbplats för kommersiella, vinstdrivande eller återförsäljningsändamål, inklusive systematisk utvinning och/eller återutnyttjande av någon del av en tjänst eller webbplatsinnehåll. Medtronic kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller kräver att Medtronic avslöjar identiteten på eller lokaliserar någon som har lagt ut material som bryter mot dessa användningsvillkor.

INGA GARANTIER. ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLES DIG "I BEFINTLIGT SKICK", "SOM TILLGÄNGLIGT". MEDTRONIC FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT. MEDTRONIC LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS INTE KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER KOMMER ATT VARA FELFRI. DU ÄR ANSVARIG FÖR ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET DU HÄMTAR FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS OCH ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD. (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ENLIGT LAG UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH ANVÄNDNING AV SKÄLIG OMSORG OCH KOMPETENS) SOM, FÖRUTOM DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE, KAN HA EFFEKT I FÖRHÅLLANDE TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN. DU SAMTYCKER OCKSÅ TILL ATT FULLT UT GOTTGÖRA MEDTRONIC FÖR ALLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV BROTT MOT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

ANSVARSBEGRÄNSNING. DU ACCEPTERAR ATT, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, VARKEN MEDTRONIC ELLER NÅGON PERSON ELLER BOLAG MED ANKNYTNING TILL MEDTRONIC KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON TYP AV SKADA SOM KAN LEDA TILL DIN ELLER EN TREDJE PARTS OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER RESULTATEN OCH INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA KRAV OAVSETT HUR DE UPPSTÅR OCH INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, KRAV BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, STRIKT ANSVAR OCH ANNAN JURIDISK TEORI. DENNA BEGRÄNSNING ÄR TILL FÖRMÅN FÖR MEDTRONIC, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD OCH LEVERANTÖRER SOM NÄMNS PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA TYPER AV FÖRLUSTER OAVSETT HUR DE HAR UPPSTÅTT INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLJUSTER (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV INKOMSTER ELLER RÖRELSE ELLER FÖRLUST AV MÖJLIGHET), SÄRSKILDA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, AVSKRÄCKANDE ERSÄTTNINGSKRAV OCH SKADESTÅND, DÖDSFALL ELLER PERSONLIG SKADA SOM HAR ORSAKATS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM VÅR FÖRSUMLIGHET (SÅSOM DETTA BEGREPP DEFINIERAS I LAGEN OM OSKÄLIGA AVTALSVILLKOR (UNFAIR CONTRACT TERMS ACT 1977) ELLER MOTSVARANDE LOKAL LAG UTANFÖR USA), ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORADE DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHET. INGET I DETTA JURIDISKA MEDDELANDE SKA UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA MEDTRONICS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER VILSELEDANDE SOM ÄR GRUNDLÄGGANDE, ELLER ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

ÖVRIGA REGLER FÖR DENNA WEBBPLATS

Utöver bestämmelserna i dessa användningsvillkor och i sekretessåtagandet kan även andra villkor gälla när du får tillgång till olika tjänster eller material på vissa områden på denna webbplats, till exempel när du köper utökade tjänster, eller när du följer en länk från den här webbplatsen. Läs vår sekretesspolicy för att förstå hur vi skyddar och använder information som vi samlar via denna webbplats.

Om du bryter mot dessa användningsvillkor eller mot sekretessåtagandet på ett sätt som skadar andra förpliktigar du dig att hålla Medtronic skadeslöst med avseende på eventuella ersättningsanspråk avseende skadan ifråga.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att den enda rätta jurisdiktionen och platsen för eventuell tvist med Medtronic, eller som på något sätt är relaterad till din användning av denna webbplats, finns i delstats- och federala domstolar i staten Minnesota, USA, utom när jurisdiktion bestäms av gällande lag. Därutöver samtycker du till att tillämpa personlig jurisdiktion i sagda domstolar i samband med eventuella tvister som rör Medtronic eller dess dotterbolag, anställda, tjänstemän, chefer, ombud eller leverantörer. Dessa användningsvillkor regleras av lagar i staten Minnesota, USA, utom där jurisdiktion bestäms av gällande lag.

FRÅGOR, KOMMENTARER OCH MEDDELANDEN

Medtronic kan kontakta dig via e-post, via ett allmänt meddelande på denna webbplats eller genom skriftligt meddelande skickat med post till den adress du har registrerat hos Medtronic. Du kan kontakta Medtronic på följande sätt:

USA:

Medtronic Operational Headquarters
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, Minnesota
55432-5604
Avgiftsfritt: 800-633-8766
Internationellt: +1 763 514 4000

Kanada:

Medtronic Canada
99 Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0R3 (Canada)
Tel. Avgiftsfritt (800) 268-5346

Europa:

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Kina:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Limited.
Floor 6, Building B, The New Bund
World Trade Center Phase I
255 Dong Yu Road, Pudong, Shanghai
Tel: +86 21 2032 5888

Asien och Stillahavsområdet

Covidien Private Limited
50 Pasir Panjang Road, #04-51
Mapletree Business City
Singapore 117384

Mellanöstern och Afrika:

Medtronic META FZ-LLC
Office Park, Block D, 2nd floor | Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates | P.O. Box 500638

Latinamerika

Medtronic
9850 NW41st Suite 450
Miami, FL 33178
786 709 4200

Senast uppdaterad: 30 april 2019