Prostredníctvom tejto webovej lokality môžete bezplatne zobrazovať, tlačiť alebo objednávať technické príručky k mnohým produktom spoločnosti Medtronic.

Poznámka:

  • Príručky si treba prečítať pred použitím alebo implantáciou pomôcky alebo pred poskytnutím následnej starostlivosti.
  • Príručky podliehajú zmenám; na tejto webovej lokalite sú k dispozícii vždy najaktuálnejšie verzie.
  • Na tejto webovej lokalite nemusia byť k dispozícii príručky k všetkým produktom. Ak nenájdete požadovanú príručku, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Medtronic alebo na miestnu pobočku spoločnosti Medtronic.